Bak fra venstre: Prosjektleder Ivar Engset, Rambøll, Ruth Haug, divisjonsleder vei og anlegg, Rambøll, Jørn Rinde, utbyggingssjef E18 Langangen-Dørdal, Nye veier og prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad, Magne Ramlo, Nye veier Foran: Regiondirektør Hilde Nordskogen, Rambøll og direktør Ingrid Dahl Hovland, Nye Veier
Bak fra venstre: Prosjektleder Ivar Engset, Rambøll, Ruth Haug, divisjonsleder vei og anlegg, Rambøll, Jørn Rinde, utbyggingssjef E18 Langangen-Dørdal, Nye veier og prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad, Magne Ramlo, Nye veier Foran: Regiondirektør Hilde Nordskogen, Rambøll og direktør Ingrid Dahl Hovland, Nye Veier (Bilde: Nye Veier)

Rambøll tar reguleringen av E18 for Nye Veier

Det blir Rambøll Norge som skal utarbeide reguleringsplaner for vegstrekningen E18 Langangen – Rugtvedt gjennom Telemark.

Etter gjennomført anbudskonkurranse har NyeVeier tildelt Rambøll Norge AS i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for vegstrekningen E18 Langangen - Rugtvedt. Reguleringsarbeidet starter opp nå og skal ferdigstilles for første gangs behandling innen neste sommer, sier Nye Veiers prosjektdirektør for E18, Magne Ramlo.

- Strekningen E18 Langangen – Rugtvedt er på ca. 18 kilometer og er planlagt som 4–feltsveg med 110 km fartsgrense. I planen inngår ny Grenlandsbru vest for eksisterende bru og 6 tunneler på tilsammen ca. 9 km.

Ved tildelingen har vi lagt stor vekt på at rådgiveren må ha betydelig entreprenørkompetanse. I samarbeid med de berørte kommunene ønsker vi å gjennomføre en rask og god planleggingsprosess, sier Ramlo.

Forsiden akkurat nå