Hilde Nordskogen blir direktør for Samferdsel & byutvikling i Rambøll.
Hilde Nordskogen blir direktør for Samferdsel & byutvikling i Rambøll.

Rambøll styrker seg innen samferdsel

Hilde Nordskogen blir ny direktør for Samferdsel & byutvikling. Nå vil hun vinne enda flere oppdrag.

Eivind, Hilde og Bjørn Tore er de nye topplederne som skal gjøre Rambøll enda bedre.
Eivind, Hilde og Bjørn Tore er de nye topplederne som skal gjøre Rambøll enda bedre.

Rambøll har endret organiseringen av virksomheten fra regioner til markedsområder. Hilde Nordskogen blir direktør for Samferdsel & byutvikling.

-Endringen skal bidra til at vi bli mer kunde- og markedsrettet, og styrke det faglige utviklingen. Dette vil øke vår konkurransekraft, sier administrerende direktør i Rambøll, Ole-Petter Thunes.

-Jeg gleder meg til å ta fatt på dette markedsområdet på full tid. Det er mange spennende oppgaver som ligger foran oss i Norge innen samferdsel og byutvikling. Som global samfunnsrådgiver har vi kompetanse, evne og vilje til å være en god samarbeidspartner for utbyggere, sier Nordskogen.

Viktig endring

Rambøll er representert i 35 land med 13000 ansatte, både arkitekter, ingeniører og planleggere. Nordskogen blir sjef for over 400 medarbeidere innenfor veg, jernbane, planlegging og geologi, i tillegg til bru og konstruksjon.

- Vi har kontorer på flere steder i Norge. Dette gjør at vi har en sterk lokal forankring, samtidig som vi er globale. Det er et gode for våre kunder som da kan få nytte av kompetanse og erfaring fra prosjekter i hele verden.

-Hovedmålet mitt fremover er å vinne flere spennende oppdrag innen veg, bane og by- og tettstedutvikling og at vi sammen med kunden kan bidra til gode og innovative løsninger.

- For oss er det hele tiden viktig å strekke seg for å ligge i front slik at vi kan møte kundens behov. Det er helt avgjørende å ha de beste hodene med den riktige holdningen til oppgaven. God og tydelig ledelse i alle nivåer er en forutsetning for å få dette til. Det vil jeg ha fokus på, sier Nordskogen.'

Økt konkurransekraft

Hilde Nordskogen er fra Brumunddal, er utdannet sivilingeniør ved NTNU i Trondheim fra 1987. Hun har bred ledererfaring fra virksomheter innen bygg- og anleggsnæringen hos store offentlige aktører, blant annet Statens Vegvesen og Statsbygg. Hun kom til Rambøll i 2013.

Forsiden akkurat nå