Bokn-Sveio strekning
Bokn-Sveio strekning

Rambøll skal utarbeide kommunedelplanen på E39 Bokn-Sveio

Rambøll er innstilt som vinner av anbudskonkurransen om utarbeiding av kommunedelplan med konsekvensutgreiing for strekninga E39 Bokn-Sveio.

Konsulentoppdraget har verdi på 29. 515. 000.- kr. Kontrakten har en varighet på tre år, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

– Dette er et viktig prosjekt, og vi fikk inn tre gode tilbud.  Rambøll er den rådgiveren som totalt sett har levert best på våre evalueringskriterier. Nå ser vi fram til et godt samarbeid der vi sammen skal utarbeide en god kommunedelplan med konsekvensutgreiing, seier prosjektleder Sverre Ottesen.

Planen klar innen sommeren 2023

Kontrakten med Rambøll inneholder også to opsjoner som kan utløses i kontraktsperioden. Forslag til kommunedelplan skal etter planen være klar sommeren 2023.

Karenstida for tilbyderne er satt til 8. oktober 2021 og kontrakten vil bli signert når fristen har gått ut.

Øvrige tilbydere var: Multiconsult/Asplan ViakNorconsult og Rambøll

Bokn–Hope (før Bokn–Stord) er et av delprosjektene på strekningen E39 Stavanger–Bergen som skal gjennom en framtidig oppgradering til firefelts motorvei og bli fergefri.

Forsiden akkurat nå