Pukkverkene skal miljø-sjekkes

Pukkverkene skal miljø-sjekkes

Fylkesmannen og Klif kontrollerer i vår pukkverk og grusuttak med knuseverk landet rundt. Det er spesielt støv og støy fra anleggene som skal sjekkes.

  • Nyheter

– Gjennom våre kontroller får vi god oversikt om norske pukkverk etterlever miljøkrav. Vi sjekker at anleggene har kontroll med utslipp og at de ikke støyer for mye. Vi vil bruke resultatene til å vurdere om vi må følge opp denne bransjen tettere i årene framover, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Følger opp lovbrudd

Hovedutfordringene med pukkverk er støy og støv som kan påvirke naboer og miljøet. Virksomhetene kan også medføre utslipp av steinstøv til vann, som igjen kan gi for mye slam i vassdrag.

– Dersom forurensningsmyndighetene avdekker brudd på miljøregelverket, pålegger vi virksomhetene å rette opp forholdene innen en frist. Ved alvorlige brudd varsler vi tvangsmulkt og vurderer politianmeldelse, sier Bjørn Bjørnstad.Forsiden akkurat nå