E18 gjennom Holmestrand kommune er en av strekningene som inngår i området Vestfold nord. Nordre ende av Islandtunnelen kan skimtes i bakgrunnen. (Foto: Anders Haakonsen)
E18 gjennom Holmestrand kommune er en av strekningene som inngår i området Vestfold nord. Nordre ende av Islandtunnelen kan skimtes i bakgrunnen. (Foto: Anders Haakonsen)

Prøveprosjekt i Region sør

Tre driftskontrakter er utlyst med anbudsfrister i januar. To av dem skal gjelde i fem år, slik vanlig er. Den tredje gjelder bare i tre år. Årsaken er et planlagt prøveprosjekt i Region sør.

- Fra 2019 skal vi skal prøve ut 8 års varighet på noen driftskontrakter i stedet for 5 år. For å få til det må vi endre på varigheten på dem vil lyser ut nå. Området Vestfold nord blir lyst ut for tre år som en forberedelse til prøveprosjektet, sier Tore Kaurin, som er avdelingsdirektør i Vestfold.

- Hensikten med å forlenge kontraktene er blant annet å gi entreprenørene mer langsiktighet og forutsigbarhet og mer kunnskap om de områdene de får ansvar for. Jo lengre kontraktene er, jo mer lokal kunnskap får man. Vi ønsker dessuten å styrke faget drift/vedlikehold.

- Det er også aktuelt å forlange at hovedentreprenørene får større andel egendrift. Andelen drift i egenregi kan være helt nede i 20-25 prosent nå. Det kan være uheldig. Noen steder er man avhengig av en viss type utstyr som mindre entreprenører ikke har. Hittil har Vegvesenet stilt lite krav til utstyr, sier Tore Kaurin.

 

Mesta har alt foreløpig

Vestfold nord omfatter kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Lardal, Re, Sande, Svelvik og Tønsberg. I området er det 81,3 km riksveg, 452,5 km fylkesveg og 60,3 km gang/sykkelveg. Den som får kontrakten får også ansvaret for drift og vedlikehold av 4 km interkommunal veg.

Fristen for å gi anbud går ut 28. januar. Driftskontrakten gjelder fra 1. september neste år til 31. august 2019.

Før den tid er det Mesta som har ansvar for drift og vedlikehold i Vestfold nord. Kontrakten har en verdi på 253,9 millioner kroner. Samme firma har også driftskontrakt for områdene Ottadalen og Østfold sør som begge ligger i Region øst.

 

Utvidelse i 2019

De som vil ha ansvar for Ottadalen i fem år fra 1. september, må gi anbud innen 21. januar. Kontrakten omfatter riks- og fylkesveger i kommunene Lom, Sel, Skjåk og Vågå.

Fram til 31. august 2019 er det 150,8 km riksveger, 279,3 km fylkesveger og 15,4 km gang/sykkelveg i dette området. Fra 1. september samme år øker antall km fylkesveg til 360,8 km og antall km gang/sykkelveg til 18 km.

Årsaken til økningen er at fylkesvegene 257, 440, 444 og 456 og en del av fylkesveg 438 blir overført fra området Nord-Gudbrandsdalen til Ottadalen.

Mestas kontrakt for inneværende periode er på 138,1 millioner kroner.

 

Frist 14. januar

Den tredje driftskontraken som er utlyst gjelder Østfold sør. Anbudsfristen går ut 14. januar. I området inngår riks- og fylkesveger i Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Rygge, Råde og Sarpsborg.

Østfold sør omfatter foreløpig 143,4 km riksveg, 556,8 km fylkesveg og 117,1 km gang/sykkelveg. Ytterligere 33,3 km gang/sykkelveg blir overtatt fra kommuner innen kontraktsperioden begynner 1. september neste år.

Mestas kontrakt er på 299,9 millioner kroner.

 

Forsiden akkurat nå