Bildet viser vestre påhugg av Oslofjordtunnelen på Verpen i Hurum. Det nye påhugget kommer ikke nødvendigvis like ved. (Foto: Google)
Bildet viser vestre påhugg av Oslofjordtunnelen på Verpen i Hurum. Det nye påhugget kommer ikke nødvendigvis like ved. (Foto: Google)

Prosjekteringen av Oslofjordforbindelsen er utlyst

Oslofjordforbindelsen skal utvides fra to til fire felt. Prosjekteringen av jobben er utlyst. 9. november er datoen å merke seg for de rådgivende ingeniørene.

Oppdraget består i å lage reguleringsplan for ny østgående kjørebane på riksveg 23 mellom Vassum i Frogn kommune i Akershus og Verpen i Hurum kommune i Buskerud. På strekningen som er 13,5 km lang, inngår den 7 306 meter lange Oslofjordtunnelen, den 1 583 meter lange Frogntunnelen og den 378 meter lange Vassumtunnelen. Alle tre tunnelene får et nytt løp parallelt med det nåværende.

Oslofjordforbindelsen ble åpnet sommeren 2000. Reguleringsplanen ble vedtatt i 1977. I Frogn er det tatt høyde for en framtidig utvidelse til fire felt i planen.

- Når en reguleringsplan er eldre enn 10 år, gir den ikke lenger juridisk grunnlag for ekspropriering. Vi er avhengige av at grunneierne vil selge den grunnen vi trenger frivillig. Det er en av grunnene til at vi ønsker å utarbeide en ny reguleringsplan, sier prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen.

En av oppgavene som må løses under prosjekteringen, er hvordan man skal komme gjennom en svakhetssone under bunnen av Drøbaksundet. Under arbeidet med Oslofjordtunnelen forrige gang ble det sprengt en 300 meter lang omløpstunnel utenom svakhetssonen mens fjellet i tunneltraséen ble frosset ned. Dermed fikk man svakhetssonen vekk fra kritisk linje. Omløpstunnelen har senere blitt brukt som pumpesump.

Løsningen som blir valgt for det nye tunnelløpet får innvirkning på plasseringen av vestre påhugg. I dette løpet tillates ikke brattere stigning enn 7 %. Det er også maksimal stigning i Oslofjordtunnelen i dag. Hvis det blir valgt en løsning som medfører et det nye løpet får en annen vertikaltrasé enn det nåværende, kan det nye påhugget bli plassert et stykke unna det nåværende på Hurum-siden.

Den som får jobben, må gjøre reguleringsplanen ferdig innen 15. januar 2014. Oppdraget omfatter også en opsjon på byggeplan.

 

 

 

Forsiden akkurat nå