Bomringen i Kristiansand samt på E39 ved Mandal (Skoieveinen) setter opp takstene i juni
Bomringen i Kristiansand samt på E39 ved Mandal (Skoieveinen) setter opp takstene i juni (Foto: Vegard Wivestad Grøtt)

Prisveksten gir økte bompengesatser i Agder

Takstene for bomringen i Kristiansand, samt på E39 ved Mandal (Skoieveinen), settes opp i juni for å følge den generelle prisøkningen i samfunnet.

  • bompenger

– Vi forholder os til KPI (konsumprisindeksen) og har på bakgrunn av endringene den siste
tiden søkt Vegdirektoratet som er takstmyndigheten, om å få øke satsene. Søknader vi nå
har fått positivt svar på, sier pressekontakt i Ferde, Marit Husa.

Økt takst på E39 ved Mandal

– Torsdag 1. juni økes prisen på passering Skoieveien på E39 ved Mandal fra 22 kroner til 25 kroner for personbiler og fra 67 til 74 kroner for større biler (takstgruppe 2), forteller Husa.

Bomstasjonen ligger på E39 - strekningen Døle bru–Mandal og den ble satt i drift 1. januar 2022l. Innkreving på de tre andre bomstasjonene på strekningen Kristiansand – Mandal ble igangsatt 25. november 2022. Det er for tidlig å prisjustere disse, heter det i vedtaket fra Vegdirektoratet.

Dyrere i Kristiansand

– 15. juni går prisen også opp for bomringen rundt Kristiansand. Satsen økes fra 16 til 17 kroner for personbiler. Og rushtidsavgiften fra 24 til 26 kroner. Takstgruppe 2 økes fra 33  til 36 kroner. Og i rushtida fra 50 til 55 kroner.

Alle tallene gjelder for kjøretøy uten bombrikke/rabatter. Dagens rabatter/fritaksordninger videreføres.

Prisøkningen for bomringen i Kristiansand er ikke en del av byvekstavtalen. Endringene i
regjeringens nylige forslag til Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 vil komme etter at saken har vært behandlet i Stortinget. 10 nye bomstasjoner rundt byen ligger inne i pakken.

Les også

Forsiden akkurat nå