Den karakteristiske Nordhordlandsbrua ligger i området.
Den karakteristiske Nordhordlandsbrua ligger i området. (Foto: Google)

Presis Vegdrift kan miste Nordhordlandskontrakten - kun to var interessert

Mesta ligger lavere i pris.

Kun to entreprenører har levert inn tilbud på driftskontrakten 1203 Nordhordland.

Slik ser tilbudene ut:

Entreprenør Tilbudssum eks. mva. i kr.
Mesta 353.199.400
Presis Vegdrift 385.699.792

NB: Tilbudene skal som vanlig kontrollregnes og evalueres.

Kontraktsområde 1203 Nordhordland 2019-2024 er i utgangspunktet på drøye 811 kilometer vei. For riksveiene har kontrakten en varighet på tre år og for fylkesveiene på fem år, regnet fra 1. september i år.

Riksveier utgjør vel 94 kilometer, fylkesveiene i Hordaland er på nesten 490 kilometer, og fylkesveiene i Sogn og Fjordane utgjør 232 kilometer i denne kontrakten. I tillegg kommer gang- og sykkelveier.

Oppdragsgiver har opsjon på utvidelse av omfang eller forlengelse av
kontrakt.

I 2013 fikk Lemminkäinen kontrakten for 254 millioner. Presis Vegdrift overtok kontrakten da Lemminkäinen trakk seg ut av markedet for driftskontrakter.

Forsiden akkurat nå