Bildet viser riksveg 44 i Sandnes kommune. Mye tyder på at Presis Vegdriftg for ansvaret for denne vegen i fem år framover.
Bildet viser riksveg 44 i Sandnes kommune. Mye tyder på at Presis Vegdriftg for ansvaret for denne vegen i fem år framover. (Bilde: Anders Haakonsen)

Presis Vegdrift kan få kjempekontrakt

Presis Vegdrift ligger godt an til å overta en av de største driftskontraktene i landet. Et anbud på 480 millioner kroner for området Stavanger gir en ledelse på 7 prosent til nærmeste konkurrent.

Mesta holder andreplassen med 513,9 mill., Risa er nr. tre med 534 mill., og Stangeland Maskin er nr. fire med 608,7 mill.

Risa fikk oppdraget forrige gang oppdraget var utlyst. Kontraktsummen den gangen var 433,1 millioner kroner. Det er den nest høyeste driftskontrakt som fortsatt gjelder. Den eneste som er større er kontrakten for området Stor-Bergen. Den er på 524 millioner kroner.

Området Stavanger består av kommunene Finnøy, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sola og Stavanger, det meste av Time, enn god del av Gjesdal og en liten bit av Bjerkreim, Hjelmeland og Hå.

Når Ryfast blir åpnet i løpet av kontraktperioden kommer også en liten bit av Strand kommune med. Årsaken er at Ryfylketunnelen krysser kommunegrensen mellom Stavanger og Sand under sjøbunnen.

I området Stavanger blir det 173,1 km riksveg, 664,2 km fylkesveg og 173,6 km gang/sykkelveg i neste kontraktsperiode. Disse tallene gjelder etter at Ryfast og Eiganestunnelen er fullført.
I nåværende periode er det 140 km riksveg, 647 km fylkesveg og 142 km gang/sykkelveg i området.

Risas kontrakt for nåværende periode ble inngått for seks år siden. Kontraktsperioden var på fem år, men opsjonen på et års forlengelse ble utløst. Den nye kontrakten har også en lengde på fem år med opsjon på et års forlengelse. Som vanlig begynner den å gjelde 1. september.

Forsiden akkurat nå