Kontrakten med Nordland fylke er på 313 millioner kroner, og varer i fem år.
Kontrakten med Nordland fylke er på 313 millioner kroner, og varer i fem år. (Foto: Presis Vegdift)

Presis Vegdrift har inngått sin første kontrakt i Nordland

Entreprenørselskapet Presis Vegdrift har inngått kontrakt med Nordland fylkeskommune på 313 millioner kroner for drift og vedlikehold av veinettet i Nord-Salten.

Kontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på fylkesveier og fylkets gang- og sykkelveier med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy.

Arbeidet skal gjøres opp med rundsum i henhold til mengder og enhetspriser der dette er spesifisert, for øvrige prosesser som regningsarbeid i henhold til timepriser for mannskap og maskiner.

Veinettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består 472 kilometer vei og 3,3 kilometer gang- og sykkelvei.

Kontrakten på 313 millioner kroner gjelder fra 1. september 2020 til 31. august 2025. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Les også

Forsiden akkurat nå