Bildet viser Kvitsøy i 2024. Tunnelinnslaget er markert til venstre. De som vil bli prekvalifisert for å drive tunnelen, må gi anbud innen 10. november.
Bildet viser Kvitsøy i 2024. Tunnelinnslaget er markert til venstre. De som vil bli prekvalifisert for å drive tunnelen, må gi anbud innen 10. november. (Bilde: Statens vegvesen)

Prekvalifisering til milliardjobb er utlyst

Prekvalifisering for første entreprise på Rogfast er er utlyst. Den omfatter Kvitsøytunnelen og midtre del av Boknafjordtunellen. 10. november er datoen å merke seg for dem som er interessert i en jobb til over to milliarder kroner.

Vegvesenet vil ha prekvalifisert minimum tre og maksimum seks entreprenører eller arbeidsfellsskap.
Oppdraget omfatter 8 km av Boknafjordtunnelen og den 4 km lange Kvitsøytunnelen. De møtes i planskilt kryss under havbunnen.

Hovedtunnelen får to løp, mens armen til Kvitsøy får ett. Kontrakten omfatter dermed til sammen 20 km tunnelløp. Den omfatter også 2 km veg i dagen på Kvitsøy og 5 mindre bruer.

I følge Vegvesenets beregninger vil entreprenørarbeidet komme på mellom 2,6 og 3 milliarder kroner.

Vegvesenet forlanger at anbyderne skal ha erfaring fra lignende arbeid med samme vanskelighetsgrad. De må ha gjennomført komplekse tunnelanlegg med krav om tung bergsikring, omfattende injeksjon under høyt trykk og sprenging av loddsjakter.

Når det gjelder økonomi, må anbyderne har en egenkapital på minimum 100 millioner kroner og de må ha hatt en gjennomsnittlig årlig omsetning på minst en halv milliard kroner de siste tre årene.   

Vegvesenet tar sikte på anleggsstart 1. september neste år. 7 år senere skal anlegget ta i bruk. Den 26,7 km lange Boknafjorden blir da verdens lengste vegtunnel hvis det ikke dukker opp noe annet i mellomtiden. Den vil gi fast forbindelse mellom Sør- og Nord-Rogaland, og erstatte fergesambandet Mortavika-Arsvågen på E39 og fylkesvegsambandet Mekjarvik-Kvitsøy.

Forsiden akkurat nå