Slik vil det se ut på Kvitsøy i 2024, i følge Vegvesenets planer. Tunnelinnslaget er markert til venstre. De som vil bli prekvalifisert for å drive tunnelen behøver ikke anstrenge seg foreløpig.
Slik vil det se ut på Kvitsøy i 2024, i følge Vegvesenets planer. Tunnelinnslaget er markert til venstre. De som vil bli prekvalifisert for å drive tunnelen behøver ikke anstrenge seg foreløpig. (Foto: Statens vegvesen)

Prekvalifisering for Rogfast er avlyst

26. september utlyste Vegvesenet prekvalifisering for første entreprise på Rogfast. Nå er konkurransen avlyst. Årsaken er at Stortinget ikke har gitt grønt lys for prosjektet.

- Hvorfor ble prekvalifiseringen utlyst for tidlig?

- Vi trodde at vi kunne lyse ut prekvalifiseringen før prosjektet er endelig vedtatt. Dette er ingen kontrakt. Vegvesenet har ingen forpliktelser overfor entreprenører som er prekvalifisert for et oppdrag, sier Øyvind Ellingsen, som er kommunikasjonsrådgiver for Vegvesenet på Ryfast- og Rogfast-prosjektene.

- Hvordan fant dere ut at det dere hadde gjort ikke var etter boka?

- Vi tok kontakt med Vegdirektoratet for å være på den sikre siden. Da fikk vi beskjed om at oppdraget ikke kunne utlyses før stortingsbehandlingen. Dermed måtte konkurransen avlyses.

- Hva betyr avlysningen for framdriften av prosjektet?

- Vi håper Rogfast blir behandlet i høstsesjonen. Hvis den blir det, vil det ikke medføre forsinkelser. Hvis Stortinget ikke får behandlet saken i år, kan det medføre en liten forsinkelse, sier Ellingsen.

Prekvalifiseringen gjaldt den 4 km lange Kvitsøytunnelen og 8 km av den 26,7 km lange Boknafjordtunnelen. De to skal møtes i et kryss under havbunnen. Anlegg av 2 km veg i dagen på Kvitsøy inngår også i den første entreprisen. Vegvesenet tok sikte på å prekvalifisere 3-6 entreprenører.

I følge Vegvesenets beregninger vil entreprenørarbeidet for første entreprise komme på mellom 2,6 og 3 milliarder kroner.

Boknafjordtunnelen vil gi fergefri forbindelse mellom Sør- og Nord-Rogaland. Etter planen skal den være ferdig  høsten 2024.

Forsiden akkurat nå