Traileren skal teste bæreevnen til 2500 km utvalgte riks- og fylkesveger i Region ost (Bilde: Statens vegevesen)
Ansatte fra Vegvesenet inviteres inn for a se på måleutstyret i trailerens lasterom (Bilde: Statens vegevesen)
Det tekniske utstyret i traileren er verdt over 20 millioner kr. (Bilde: Statens vegevesen)
(Bilde: Statens vegevesen)
GPS-festet bæreevnedata fargekodes og vises frem på karet - her fra Warzawa. (Bilde: Statens vegevesen)

Polsk supertrailer på måleoppdrag i Norge

Trailer med verdensledende måleutstyr turnerer østlandet for å innhente data om riks- og fylkesvegers bæreevne.

I disse dager ruller en trailer utenom det vanlige rundt på vegene på østlandet. Med et lasterom fullt av høyteknologisk måleutstyr verdt over 20 millioner kroner skal kjøretøyet innhente verdifull informasjon om bæreevnen til utvalgte riks- og fylkesveger over hele regionen.

 

Mest avansert i Europa

– Dette er det mest avanserte måleutstyret av sitt slag i Europa. På verdensbasis finnes det bare en håndfull kjøretøy med teknologi på dette nivået, sier Fredrik Moen, senioringeniør ved byggherreseksjonen i Statens vegvesen Region øst.

Traileren innleid av Vegvesenet fra polske IBDiM (Road and Bridge Research Institute) skal legge bak seg totalt 2500 km utvalgte riks- og fylkesveger i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. Med 10 tonns last på bakre aksling og geofoner som fortløpende måler nedbøyingen av vegen, samler traileren inn GPS-festet bæreevnedata meter for meter.

– Vi har valgt å ha hovedfokus på de vegene med lavest dekkelevetid, altså der vi har grunn til å tro at det kan oppstå behov for tiltak. Samtidig skal vi også innhente data fra strekninger hvor vegen er relativt ny. Det blir i så måte en stikkprøvekontroll for å sjekke at vi har fått den vegkvaliteten vi har betalt for, sier Moen.

 

Bedre grunnlag for planlegging og prioritering

Østlandet er første del av Norge hvor vegenes bæreevne måles ved hjelp av den nye metoden. Bak initiativet står Statens vegvesens byggherreseksjon i Region øst — med bifall fra Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen i Vegdirektoratet og stor interesse i de øvrige regionene.

Bæreevnedata som innhentes skal etter planen overleveres til Vegvesenet i andre halvdel av juli, hvorpå informasjonen vil gjøres tilgjengelig i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Slik skal målingene gi etaten et bedre grunnlag for å planlegge og prioritere vedlikehold av regionens veger.

– Det finnes bæreevnedata i NVDB fra før, men disse begynner å bli utdaterte, sier Moen. Han håper innsamlingen av oppdaterte data kan følges av et økt fokus på vegenes tilstand og tilstandsutvikling.

– Annen informasjon som er like interessant å kartlegge er for eksempel vegbredde og drenering. Denne typen informasjon satt i system er et steg i riktig retning for hele etaten, og verdifullt for alle som arbeider med planlegging, bygging og drift av veg.

 

Trafikksikker måling

Om resultatene av målingen kan bidra til etatens arbeid for å gjøre veger mer trafikksikre, utføres også selve datainnhentingen med trafikksikkerhet som nøkkelord. Traileren kan nemlig holde en fart på opptil 80 km/t samtidig som den innhenter data — til stor forskjell fra hvordan bæreevnemålinger har blitt utført tidligere.

– Gjør man dette på den tradisjonelle måten, med en vekt som faller fra en bestemt høyde ned på en belastningsplate, må man stoppe kjøretøyet og gjøre en måling for hver 20. meter. Det medfører arbeidsvarsling, redusert fremkommelighet og økt risiko for ulykker. Når traileren derimot holder normal kjørehastighet er den ikke mer til ulempe for bilister enn et hvilket som helst tungt kjøretøy.

Tidsbesparelsen som oppnås ved den nye metoden er enorm, understreker Moen.

– Under de rette værforholdene kan denne typen bærevnemåling gjøres på oppsiktsvekkende kort tid. Den samme traileren gjennomførte måling av hele det offentlige vegnettet i Danmark i løpet av en uke.

Forsiden akkurat nå