Planarbeidet på E18 Ramstadsletta-Nesbru sertifiseres for bærekraft

Som første Vegvesen-prosjekt vil E18 Ramstadsletta-Nesbru Ceequal-sertifiseres helt fra reguleringsplan til ferdigstilling

Foto: Statens vegvesen
28. apr. 2021 - 09:08

Statens vegvesen har vedtatt at alle prosjekter over 200 mill skal sertifiseres i tråd med Ceequal.  Dette er en internasjonalt anerkjent standard for bærekraft og kvalitet og fokuserer på klima, miljø og samfunnsansvar i anleggsprosjekter. I første omgang har Vegvesenet valgt å gjennomføre sertifisering for prosjekter i byggefase.

Men på gigantprosjektet E18 Vestkorridoren vest for Oslo skrus ambisjonene opp enda et hakk. Her er Statens vegvesen og rådgiver Norconsult i gang med forberedelser til arbeidet med reguleringsplan for andre etappe, E18 Ramstadsletta-Nesbru i Bærum og Asker kommuner.

Statens vegvesen holder bærekraftfanen høyt og har søkt sertifisering i tråd med Ceequal fra reguleringsplan til ferdigstillelse på dette prosjektet. Ambisjonsnivået er satt til minimum «Excellent», som er nest høyeste nivå.

Bokfører veien mot klimagassreduksjon

- Et av toppmålene til Statens vegvesen vegvesen er å redusere utslippet av klimagasser med 50 prosent. Ceequal er en form for bokføring av at det vi gjør er i tråd med dette. Ved å bruke Ceequal-krav som veiviser helt fra planleggingsfasen, kan vi sikre at valg av linjeføring og andre løsninger er gode og bærekraftige, sier Bjørn Nyquist, som er planleggingsleder for prosjektet E18 Ramstadsletta-Nesbru.

Prosjektet Ramstadsletta-Nesbru omfatter både ny gjennomgående E18 som knyttes til E16 i tunnel under Sandvika, tilrettelegging for buss, sykkel- og gangløsning og lokalvegsystem. Et eksempel på bærekraftfokus i planlegging kan knyttes til den kommende tunnelen under Sandvikselva. Hvor langt ned under elva veilinja blir plassert, vil ha betydning for hvor mye drivstoff framtidens trafikk vil bruke ned og opp igjen.

Sikrer at vi vurderer miljøkonsekvenser før utforming

Når Vegvesenet ønsker å sertifisere planarbeidet for bærekraft og kvalitet, er dette blant annet fordi Ceequal-standardiseringen både oppfordrer til og premierer innovasjon. Og det kommer godt med når man skal planlegge komplekse løsninger som skal stå seg i generasjoner framover.

-Ny E18 i Vestkorridoren vil ha en forventet levetid på over 100 år. Da er det viktig at løsningene vi velger er bærekraftige og tar nødvendig hensyn til klima og naturmangfold. Ved å bruke Ceequal som verktøy i planleggingsfasen, sikrer vi at vi belyser miljøkonsekvensene av valgene våre før vi velger detaljert utforming, sier Nina Mari Jørgensen, som er Vestkorridorens bærekraftkoordinator.

Riktige valg i planfasen

Dette er Ceequal

CEEQUAL (The Civil Engenieering  Quality Assessment & Awards Scheeme) er et internasjonalt miljøsertifiseringssystem for anleggsprosjekter som har som mål å gjøre anleggene mer miljøvennlige og bærekraftige.

CEEQUAL handler blant annet om å få ned klimagassutslipp ved å spare ressurser og energi. En rekke europeiske land har tatt i bruk ordningen.

Statens vegvesen har vedtatt at alle byggeprosjekter med investeringsramme over 200 mill. kroner skal sertifiseres i tråd med Ceequ

I Vestkorridor-prosjektet med sine mange tunneler og konstruksjoner, er bærekraftig massehåndtering og gjenbruk av masser to opplagte klima- og miljøtemaer. Men Jørgensen understreker at utforming av konsepter, materialvalg og valg av veglinje er minst like viktige når det gjelder bærekraftige løsninger.
- Gjennom å ta de riktige valgene i reguleringsplanfasen kan vi tjene på det i all framtid. Jeg syns derfor det er kjempespennende at vi kan legge til grunn kriteriene i Ceequal i reguleringsplan for Ramstadsletta-Nesbru, sier hun.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.