Pilene peker nedover for Statens vegvesen: Får budsjettet redusert i 2021

Samferdselsbudsjettet:

Pilene peker nedover for Statens vegvesen: Får budsjettet redusert i 2021

Korrigert for prisveksten, ligger Statens vegvesen an til å få omlag 15 prosent mindre i sitt investeringsbudsjett for neste år.

Etter to år med omtrent nullvekst i sine investeringsbudsjetter, vil altså Statens vegvesen for 2021 få redusert sine rammer faktisk på mellom fem og seks prosent.

Det er først og fremst midlene til investeringer som er blitt beskåret; nærmere 15 prosent om tallene inflasjonsjusteres.

I budsjettforslaget er det satt av å 12,8 milliarder kroner i 2021. Det er to milliarder kroner  lavere enn inneværende år. Enda verre blir bildet for etaten siden inntektene fra bompenger reduseres med ytterligere én milliard kroner.

Målt opp mot målene i Nasjonal transportplan, betyr det at Statens vegvesen er tildelt ni milliarder kroner mindre enn det som daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen la opp til i inneværende transportplanperiode.

  Tabellen er hentet fra statsbudsjettet, og viser endringer i nominelle beløp, ikke korrigert for forventet prisstigning.

Nye Veiers budsjett er på 5,785 milliarder kroner, som nominelt er en økning på 3,9 prosent. Korrigert for prisveksten betyr det at utbyggingsselskapet til neste år får en bevilgning omtrent på nivå med inneværende år.

Les også

Økning for drift og vedlikehold

Men ikke alt er svart i Vegvesenets budsjett. Midlene til drift og vedlikehold øker med en milliard kroner sammenlignet med det vedtatte 2020-budsjettet, men omtrent halvparten dekker opp for økte kostnader i driftskontraktene.

Dette henger sammen med at den felles veiadministrasjonen er oppløst, og stat og fylke inngår nye kontrakter for hver sin del av veinettet. Nye kontrakter for drift på riksveinettet som er inngått i 2020 økte 73 prosent i pris.

  • Innfor vedlikeholdet går 985 millioner kroner til utbedring av tunneler, bruer og fergekaier. Ytterligere 950 millioner kroner går til fornyelse av veidekker.
  • 450 millioner kroner settes av til drenering for å redusere vannskader på veiene.
  • 420 millioner skal brukes til veiutstyr som blant annet omfatter rekkverk, kantlinjer (rumlefelt) og ettergivende master for lys, skilt, signaler og annet vei- og trafikkutstyr som reduserer faren for personskade ved påkjørsel og bidrar til god framkommelighet.
Les også

– Vi må redusere kostnadene

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

– En utfordring for oss, sier vegdirektøren Ingrid Dahl Hovland om nedgangen i investeringsbudsjettet, men hun mener at budsjettforslaget speiler den totale situasjonen i samferdsel.

– Det er viktig at vi klarer å redusere kostnadene i våre prosjekter for å få det maksimale ut av et stramt budsjett, legger hun til.

Statens vegvesen har identifisert mulige kostnadsreduksjoner på 50 milliarder kroner i Vegvesenets portefølje, påpeker vegdirektøren.

Les også

Forsiden akkurat nå