Fylkesveien som skal utbedres ligger ved Alvøen i Bergen kommune
Fylkesveien som skal utbedres ligger ved Alvøen i Bergen kommune (Foto: Frank Robert Webrermann)

Peab skal oppgradere fylkesvei 5216 Håkonshella

Peab Anleggs datterselskap HGT har signert kontrakt med Vestland fylkeskommune om oppgradering av 1,1 kilometer fylkesvei fra Alvøen til Myraskjenet. Kontrakten omfatter bygging av gang- og sykkelvei, bussholdeplasser og oppgradering av kjøreveien.

Fylkesvei 5216 Håkonshellaveien er i dag smal og uten tilbud for gående. Strekningen er skolevei for barn ved Alvøen og Mathopen skoler, og veien benyttes til og fra Alvøen idrettspark med aktiviteter på dag og kveld.

Nå skal HGT bygge en separat gang- og sykkelvei langs fylkesveien fra Alvøen til Myraskjenet. Veien blir utvidet fra ett til to kjørefelt, og fem bussholdeplasser langs strekningen skal oppgraderes.

Svein Sveindal Lyssand, prosjektleder i Peab Anlegg/HGT. Foto: Peab

– Vi er veldig fornøyde med at vi fikk tildelt dette oppdraget. Anleggsteknisk er det et spennende prosjekt å bygge, og samtidig er det et meningsfylt oppdrag. Vi kjenner en ekstra stolthet i å få muligheten til å bidra til å forbedre trafikksikkerheten langs strekningen. Spesielt når det gjelder myke trafikanter, og da tenker jeg spesielt på barn og unge på vei til eller fra skole og fritidsaktiviteter, sier prosjektleder Sven Sveindal Lyssand i Peab Anlegg / HGT.

Fakta Oppgradering fv. 5216 Håkonshella

  • Omfang: Oppgradering av 1,1 km fylkesvei, bygging av ny gang- og sykkelvei og bussholdeplasser
  • Sted: Alvøen
  • Byggherre: Vestland fylkeskommune
  • Entreprenør: Peab Anlegg / HGT
  • Kontraktssum: 52 MNOK eks. mva.
  • Entrepriseform: Enhetspriskontrakt
  • Byggestart: 1. september 2022
  • Ferdigstillelse: 8. mars 2024

Anleggsarbeidene startet tidlig i september, og hele prosjektet skal være ferdig i mars 2024. Prosjektet byr på flere interessante arbeidsoperasjoner, forteller anleggsleder Thomas Arnesen i Peab Anlegg / HGT.

– I Valsmogbukta skal vi fylle ut i sjøen for å oppnå nok bredde på veien. I forbindelse med utfyllingen skal vi rive deler av kaien til Alvøen marina. Her skal vi støpe nye fundamenter til kaien, før vi bygger den opp igjen der den var, sier Arnesen.

  Jarle Skoglund

Forsiden akkurat nå