Kåsabrua i bakgrunnen er en buebru med bærende konstruksjoner i limtre. Den skal føre en lokalveg over E6 og Dovrebanen. (Ill.: Statens vegvesen)
Kåsabrua i bakgrunnen er en buebru med bærende konstruksjoner i limtre. Den skal føre en lokalveg over E6 og Dovrebanen. (Ill.: Statens vegvesen)

Peab leder jevn kamp i Oppdal

Fire entreprenører har levert anbud på den første entreprisen i vegprosjektet E6 Oppdal. 3,5 prosent skiller de tre laveste anbudene. Lavest ligger Peab med 47 millioner kroner.

Norwegian Rock Grop fra Nord-Aurdal i Valdres er nr. to med 47,3 mill. Deretter følger Børset og Bjerkset Entreprenør fra Støren (48,6 mill.) og Teknobygg Anlegg fra Trondheim (53,3 mill.).

Første oppdrag omfatter bygging av en 55 meter lang limtrebru over ny E6 og Dovrebanen, en 44 meter lang betongbru i veglinjen, og en kulvert for en turveg under ny E6. Dessuten skal en lokalveg legges om.

Når prosjektet er fullført, går E6 utenom Oppdal sentrum på en 3,5 km lang omkjøringsveg. Prosjektet omfatter også omlegging av lokalvegsystemet etablering av nye gang- og sykkelveger. Kostnadsramme for prosjektet er i overkant av 300 mill. kr.

Anleggsarbeidene vil bli igangsatt i første del av september og skal være ferdig neste høst. Den største entreprisen vil bli lyst ut i september eller oktober i år. Prosjektet fullføres høsten 2015.

 

Forsiden akkurat nå