Peab har en god muligheter til å sikre seg kontrakten på anlegg av ny E6, som er markert med tykk rød linje. (Ill.: Statens vegvesen)
Peab har en god muligheter til å sikre seg kontrakten på anlegg av ny E6, som er markert med tykk rød linje. (Ill.: Statens vegvesen)

Peab lavest på kjempejobb på E6

Peab vil ha 1,162 milliarder kroner for å anlegge 8,1 km ny E6 i Sør-Trøndlag. Det er det laveste av 6 anbud, og det holder til en ledelse på over 6 prosent til nærmeste konkurrent.

Ingen utlendinger deltar i konkurransen denne gangen. AF Gruppen holder andreplassen med 1,233 mrd., såvidt foran NCC, som vil 1,234 mrd.

Veidekke er nr. fire med 1,287 mrd. Et arbeidsfellesskap mellom Skanska og Johs J Syltern er nr. fem med 1,294 mrd., mens Hæhre Entreprenør ligger høyest med 1,396 mrd.

Vegvesenet er godt fornøyd med oppslutningen om anbudskonkurransen

Som prisene tydelig forteller, er det en svært omfattende jobb. E6 skal få motorvegstandard på strekningen mellom Storler i Trondheim og Jaktøyen i Melhus.

I tillegg til arbeidet på den permanente E6 skal det anlegges 7 km interimsveger, 300 meter av E39 skal bygges om, det skal anlegges 4,6 km nye fylkesveger og lokalveger med til sammen 7 rundkjøringer. Dessuten skal det anlegges 6,2 km gang/sykkelveger.

I jobben inngår graving og flytting av nesten to millioner kbm løsmasser og bygging av 120 000 steinfyllinger og 194 000 leirfylinger.

500 000 kbm kalk/sement vil gå med til å stablilisere grunnen, i følge Vegvesenets overslag.

Oppdraget omfatter alt arbeid på dennye E6, bortsett fra omlegging av Dovrebanen. Den blir flyttet over på en ny bru over E6. Brua som fører banen over E6 i dag er ikke lang nok til å gi plass til den nye vegen.

Brua blir 85 meter lang. Den inngår i en ny jernbanestrekning med en lengde på ca. 700 meter. Omleggingen av banen utføres av Søbstad.

Den nye E6 skal være klar til bruk om tidlig i 2019.

Forsiden akkurat nå