Direktør for Peab Asfalt og Swerock i Norge, Joar Caspersen.
Direktør for Peab Asfalt og Swerock i Norge, Joar Caspersen. (Foto: Jarle Skoglund)

Peab har overtatt asfalttronen - Veidekke dyttet ned for første gang på mange tiår

Det er nesten en sensasjon når Peab i år har klatret til topps som største leverandør av asfalt til riks- og fylkesveier.

– For oss har dette vært en hyggelig vår, forteller daglig leder Joar Caspersen i Peab Asfalt. Med en økning på ni asfaltkontrakter i forhold til fjoråret, har Peab blitt største entreprenør på asfaltproduksjon til veiformål i år.

Til sammen 27 kontrakter sikret de seg med Statens vegvesen og fylkeskommunene, ni flere enn Veidekke og 11 flere enn NCC. 

– Volum er viktig i asfalt, og vi har hatt "stang inn" på en rekke kontrakter i år. Oppdragene er kommet både i form av kontrakter der det hele er avgjort på pris, men også kontrakter som legger EPD til grunn, der kutt i CO2-utslipp er et avgjørende konkurranseelement. Lokalisering er et viktig element når kortest mulig transport er et viktig element som honoreres, og der har vi også vært heldige i år.

Renningsåsen i Øvre Eiker, hvor Peab oppgraderte til produksjon av ECO-Asfalt, ved at bioolje erstatter diesel som fyringsmedium. Foto: Jarle Skoglund

Konkurransefortrinn

Peab-sjefen forteller de har brukt tid på å øke kompetansen i asfaltvirksomheten. Både ved å ansette nye folk, og ved å styrke kompetanse internt. Blant annet har de har spisset lagene i år, for å spesialisere folkene på utleggersiden for ulike oppdrag. Det har blant annet resultert i egne utleggerlag som er drillet til å håndtere de store kontraktene.

– Peab har investert mye i til sammen fire egne bitumendepoter i Sarpsborg, Karmøy, Nord-Hordaland og Troms. Det betyr at vi er selvforsynte lokalt, og kan styre logistikken selv. Det er et klart konkurransefortrinn.

Peab Asfalt i Norge har i dag 17 asfaltfabrikker spredt over hele landet. Selskapet omsatte for ca 1,4 milliarder i 2021.

Reasfaltering Statens vegvesen og fylkeskommunene 2022  
Entreprenør Antall kontrakter  Tonn  Markeds-andel
 Peab  27      785 342 38 %
 Veidekke  18      562 947 26 %
 NCC  16      473 795 24 %
 Velde 

  6

     173 153 9 %
 NordAsfalt    2        94 652 3 %
Totalt 69 2 089 889 100 %
Direktør for Veidekke Asfalt, Martin Holmqvist. Foto:  Jarle Skoglund

– Lønnsomhet er viktigst

– Det er ikke et mål for Veidekke å være størst, men å være den mest lønnsomme entreprenøren, sier Martin Holmqvist, direktør i Veidekke Asfalt til Veier24.

 

– Dette er et år med ekstreme økninger og usikkerhet rundt kostnader, som ikke kompenseres av de offentlige kundene. Det forsterker vår holdning om at vi ikke trenger å være størst for å være best.

– Når det er sagt så ser det ut som at asfaltbransjen samlet sett ikke er i en bærekraftig økonomisk situasjon og forrenter ikke den investerte kapitalen, noe som er blitt enda tydeligere i år. Jeg mener at tiden er inne for at vi og kundene skal sette oss sammen å finne bedre fordelinger av risikoer for å få en bærekraftig bransje, mener Martin Holmqvist.

Forsiden akkurat nå