Foran fra venstre Harald Johnsen (prosjektleder i Statens vegvesen) og Gøran Fossmo (distriktsleder i Peab Anlegg AS). Bak f.v.: Per Randen (byggeleder veg i Statens vegvesen) og Petter Johansen (assisterende prosjektleder i Peab Anlegg AS).
Foran fra venstre Harald Johnsen (prosjektleder i Statens vegvesen) og Gøran Fossmo (distriktsleder i Peab Anlegg AS). Bak f.v.: Per Randen (byggeleder veg i Statens vegvesen) og Petter Johansen (assisterende prosjektleder i Peab Anlegg AS). (Foto: Statens vegvesen)

Peab Anlegg fikk byggingen av 900 meter E6 og ny bru ved Grong

Peab Anlegg, med hjelp fra Austad Maskinstasjon på veibygging, er tildelt oppdraget med en kontraktssum på cirka 42,7 millioner kroner.

Peab Anlegg var en av tre leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget.

I tillegg til pris ble også leverandørenes plan for gjennomføring av oppdraget og ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) på anlegget vektlagt i anbudskonkurransen. Det vil si at oppdraget ble tildelt entreprenøren som hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet, melder Statens vegvesen.

Strekningen som skal utbedres er på cirka 900 meter, og på denne delen av E6 i Grong kommune er vegen enkelte steder for smal til at to biler kan passere hverandre samtidig.

Les også

Bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet

Kartet viser dagens E6 Fjerdingen-Grøndalselv (i oransje) og delparsellen E6 Fjerdingelvbrua. Illustrasjon: Statens vegvesen

– Dagens bru over Fjerdingelva har en kjørebanebredde på cirka fem meter og en krapp sving nord for elva som kan føre til trafikkfarlige situasjoner. Å bedre framkommeligheten er også svært viktig, spesielt for tungtransporten, sier Harald Johnsen, prosjektleder i Statens vegvesen.

– Av de 1.700 bilene som kjører over Fjerdingelvbrua i snitt per døgn (ÅDT) er om lag 36 prosent lange kjøretøy over 5,5 meter. Derfor er det svært gledelig at vi kan starte byggearbeidet på denne parsellen allerede nå i oktober, sier han.

Les også

Forsiden akkurat nå