Jon Ola Stokke er administrerende direktør i Ramudden.
Jon Ola Stokke er administrerende direktør i Ramudden.

Passerte 200 mill i inntekter på trafikksikring – etter fem år med tap

Sikringsselskapet Ramudden økte omsetningen i Norge med 55 prosent i fjor, til 204 millioner kroner. Og endelig kan selskapet fremvise et plussresultat.

Etter ti år i Norge har selskapet dermed befestet posisjonen som en ledende aktør innenfor veisikring. Veksten har dels skjedd organisk, men også gjennom oppkjøp.

Men det har kostet: Siden 2015 og fram til i fjor viser regnskapstallene at selskapet gikk med sammenhengende underskudd på 24 millioner kroner.

Omsetningen i 2019 økte med 73 millioner fra 2018. Resultat før finans endte på snaut 17 millioner, og det er en forbedring på rundt 19 millioner sammenlignet med fjoråret, forteller selskapet i en pressemelding.

Skjerpede rammevilkår gir økt etterspørsel

Ramudden leverer totalløsninger for sikring av arbeidsplasser som inkluderer rådgivning, tungsikring og skilting, arbeidsvarsling, risikovurderinger og nødvendig dokumentasjon.

Fakta om Ramudden:

  • Leverer rådgivning, produkter og tjenester for midlertidig trafikksikring langs vei, til byggeplasser og arrangementer
  • 12 avdelinger i Norge: Stavanger, Bergen Trondheim, Oslo (Hvam og Follo), Hamar, Steinkjer, Haugesund, Ålesund, Drammen, Grenland og Kristiansand
  • 292 ansatte, 134 årsverk
  • Produkter og tjenester omfatter blant annet arbeidsvarslingsplaner, trafikkbarrierer, lyssignaler, putebiler, skilting, trafikkdirigenter, vedlikeholdstjenester, støyskjermer, kurs og opplæring
  • Etablert i fem land; Sverige, Norge, Finland, Estland og England (Chevron)
  • Eies av Triton (80 %) og ledende ansatte (20 %)

–  Vi opplever aktiviteten i markedet som god, også i dagens corona-tider, og vi involveres stadig i nasjonale og regionale veiprosjekter. For oss er det svært positivt at myndighetene øker vedlikeholdet av eksisterende vei og infrastruktur og samtidig satser på nye prosjekter innen samferdsel. Stadig skjerpede sikkerhetskrav virker også inn på etterspørselen av våre tjenester, forteller Jon Ola Stokke, administrerende direktør i Ramudden. 

Ny avdeling på Hamar

I disse dager etablerer selskapet nok en avdeling, denne gangen på Hamar. Ramudden har nå 12 avdelinger i Norge, og målet om å bli landsdekkende rykker stadig nærmere.

– Vi er godt strategisk plassert med våre avdelinger langs kysten, og med ny avdeling på Hamar er vi godt posisjonert i et område med mye vei og forventet høy aktivitet fremover. Vi har driftet prosjekter i Hamar-regionen tidligere, men da fra vår avdeling på Hvam. Etterhvert som aktiviteten har økt i omfang så vi behovet for en permanent tilstedeværelse, sier Stokke.

Les også

Forsiden akkurat nå