Oversiktskart E134 med omkjøringsrute. Gang- og sykkelvei vist med prikket linje, blå for eksisterende, rød for planlagt.
Oversiktskart E134 med omkjøringsrute. Gang- og sykkelvei vist med prikket linje, blå for eksisterende, rød for planlagt. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Park & Anlegg fikk oppdraget med gang- og sykkelvei langs Osloveien i Frogn

Med tilbudssum på 47,8 millioner vant Park & Anlegg i samarbeid med Cowi byggingen av ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 1390 Osloveien fra Ottarsrud til Bakker bru i Frogn kommune.

– Vi har hatt med fire gode leverandører i konkurransen om denne totalentreprisen. Etter at alle kriterier ble summert opp, sto Park & Anlegg AS på topp, forteller delprosjektleder Vibeke Malvik.

Rangeringen endte slik:

  • Park & Anlegg AS/Cowi med tilbudssum 47,8 millioner
  • Brødrene Dokken AS/Afry med tilbudssum 58,6 millioner
  • Morgedal Entreprenør AS/Asplan Viak og Rambøl med tilbudssum 72,8 millioner
  • Isachsen Anlegg AS/Sweco med tilbudssum 88,4 millioner

Kontrakten skal signeres i løpet av uke 21.

– Etter at kontrakten er signert skal vi gjennomføre samhandling med Park & Anlegg. Når den er gjennomført er klarsignalet gitt, og arbeidene kan begynne, forklarer Malvik.

Les også

 

Vegvesenets metodikk

Vibeke Malvik er delprosjektleder på E134 Oslofjordforbindels Foto: Statens vegvesen

Anskaffelsen ble gjennomført som åpen anbudskonkurranse, der tilbudene ble levert i to konvolutter. Èn hadde kvalifikasjonsdokumenter og tildelingskriteriene. Konvolutt to inneholdt priser, som ikke ble åpnet før leverandørene var evaluert på tildelingskriteriene.

Tilbudene ble vurdert mot to tildelingskriterier; gjennomføring av oppdraget, og ivaretagelse av HMS på prosjektet. Her var det mulig å få opptil syv millioner kroner i merverdi på hvert kriterium.

– Dette er et etterlengtet prosjekt som har ligget på vent i mange år. Det er mange beboere i området som har ventet lenge og tålmodig på dette. Derfor er det ekstra stas å si at vi nå er i gang, sier Vibeke Malvik.

Den nye gang- og sykkelveien skal etter planen åpne høsten 2022.

Les også

Om prosjektet:

Prosjektet strekker seg langs fylkesvei 1390 Osloveien fra Ottarsrud til Bakker bru i Frogn kommune, og inneholder 3,3 kilometer lang og 3,5 meter bred gang- og sykkelvei på sør-/ vestsiden av Osloveien.

På en 600 meter lang strekning mellom Ødegården og Bilitt forskyves Osloveien mot nord for å redusere konflikt med bebyggelsen.

Ved Huseby Nordre skal Teipavegen stenges og ny Teipaveg skal anlegges vest for gården Huseby Nordre.

Inne på boligområdet på Rødsholtet skal den nordligste adkomsten til området stenges, og ny adkomstvei må lages mellom husene i området.

Arbeidet omfatter også omlegging av kabler (i jord og luft) som berøres av prosjektet.

Det skal også utføres arbeider for Frogn kommune. Dette omfatter prosjektering og bygging av 3500 meter spillvannsanlegg med tilhørende pumpestasjoner, og 850 meter vannledning.

Les også

Forsiden akkurat nå