Randbebyggelse er ingen mangelvare langs fylkesveg 410, men tilbudet til fotgjengere og syklister er ikke mye å skryte av. Gang/sykkelvegen kommer på venstre side på bildet.
Randbebyggelse er ingen mangelvare langs fylkesveg 410, men tilbudet til fotgjengere og syklister er ikke mye å skryte av. Gang/sykkelvegen kommer på venstre side på bildet. (Bilde: Google)

Park & Anlegg leder i Fredrikstad

16,975 millioner kroner vil Park & Anlegg ha for å anlegge gang/sykkelveg langs fylkesveg 410 i Fredrikstad. Det holder til en ledelse på knapt fem prosent.

Park & Anlegg holder til i Sarpsborg. Det gjør også Fosby, som ligger på andreplass med et anbud på 17,821 mill. Brødrene Ødegård Maskindrift fra Fredrikstad er nr. tre (19,186 mill.) og Grimsrud fra Halden er nr. fire (19,74 mill.).

Ytterligere fem entreprenører deltar i konkurransen. Alle har gitt anbud på over 20 millioner.
Fylkesveg 410 er bare 1 700 meter lang. Den går mellom Øyenkilen og Møklegård hvor den møter fylkesveg 117. Det er randbebyggelse langs mesteparten av strekningen, men ikke en meter er forbeholdt myke trafikanter.

Nå skal det bli gang/sykkelveg på så å si hele strekningen. Unntaket er et trangt parti mellom bebyggelsen i Øyenkilen hvor man må velge en annen løsning på grunn av plassmangel. På en 380 meter lang strekning i motsatt ende av vegen blir lagt om og deler av nåværende kjørebane blir gang/sykkelveg.

Oppdraget omfatter også etablering av ti nye bussholdeplasser - åtte på fylkesveg 410 og to på fylkesveg 117. Krysset mellom de to fylkesvegene bygges om. Neste sommer skal jobben være fullført.

De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til 40 millioner kroner. Det finansieres gjennom Bypakke Nedre Glomma. Norconsult har stått for prosjekteringen.

Forsiden akkurat nå