Markeringen fant sted kl. 12.00 i Grøtfjorden langs fv. 7768 på Kvaløya i Tromsø kommune
Markeringen fant sted kl. 12.00 i Grøtfjorden langs fv. 7768 på Kvaløya i Tromsø kommune (Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune)

Pangåpning av skredkontrollanlegget i Grøtfjorden

Troms og Finnmark fylkeskommune og entreprenøren Wyssen Norge AS markerte åpningen av 10 skredtårn i Grøtfjorden i Troms. Med et smell!

Det er ved fv. 7768 langs Grøtfjorden på Kvaløya i Tromsø kommune at skredanlegget bestående av tilsammen ti skredtårn er etablert.  I løpet av vinteren skal det gjennomføres jevnlig snøskredkontroll.

Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap), og representanter fra fylkeskommunen og fra entreprenøren Wyssen Norge AS var til stede under markeringen Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Når skredfaren øker, vil veien stenges i cirka en halv time og kontrollert skred utløses. Gjennom hyppige nedsprenginger blir skredene små, og behovet for å rydde skredmasser på veien minimalt.

Les også

Fylkeskommunalt sikringsprogram

Skredtarn-avfyring_2

I Grøtfjorden har det tidligere vært store utfordringer med stengt vei på grunn av ras eller rasfare. Skredsikringen som tas i bruk vil sikre framkommeligheten og sørge for at både folk og næringsliv kan ferdes trygt.

Prosjektet er del av et større skredsikringsprogram som fylkestinget i Troms og Finnmark vedtok i oktober 2020. Forebyggende skredkontroll basert på bruk av skredtårn, overvåking og kontrollerte utløsninger er en mer kostnadseffektiv teknologi enn tunnel eller skredoverbygg.

I tillegg til skredtårnene er det satt opp en skredradar som overvåker skredaktiviteten i fjellsidene. Den vil komme til nytte fagfolkene fra fylkeskommunen og entreprenøren spesielt på mørke dager med lite sikt. Det bidrar til tryggere beslutningsgrunnlag om forebyggende skred skal utløses.

– Gode løsninger sammen

Agnete Masternes Hanssen (Ap), fylkesråd for samferdsel Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

– Vi gleder oss over at rassikringen nå er på plass, sier Agnete Masternes Hanssen (Ap), fylkesråd for samferdsel. Det vil bidra til trygg ferdsel i området og forkorte perioder med stengingen av veien i vinter.

– Det har vært veldig godt samarbeid med fylkeskommunen og da spesielt byggeleder gjennom utbyggingsfasen, sier Stian Langeland fra Wyssen. Sammen har vi funnet gode løsninger og levert et prosjekt uten skader eller fravær. Nå som driften starter, starter selve sikringen. Ekstra bra er det at fylkeskommunen har lagt opp til et solid driftsopplegg med flinke fagfolk som skal følge dette prosjektet opp tett gjennom vinteren, sier Langeland.  

Les også

Forsiden akkurat nå