40 vegvesenfolk læres i disse dager opp i vinterdrift, for i sin tur å lære opp 1200 brøyteoperatører landet rundt. I forgrunnen Vegdirektoratets Øystein Larsen.
40 vegvesenfolk læres i disse dager opp i vinterdrift, for i sin tur å lære opp 1200 brøyteoperatører landet rundt. I forgrunnen Vegdirektoratets Øystein Larsen.

På skolebenken for bedre vinterveger

I disse dager sitter 40 driftsfolk fra Statens vegvesen på skolebenken for å bli instruktører for over 1000 vinteroperatører kommende høst.

 Kurset som foregår på Gardermoen 19.-23 mars, gjennomføres av byggherreseksjonen i Vegdirektoratet i samarbeid med TMT-vegteknologiseksjonen.

-Dette er fagfolk som til daglig jobber med driftskontrakter som får ansvaret for å undervise entreprenørene i sine regioner. Det er viktig at disse får en grundig innføring i kursmaterialet og de skal også bidra med sine erfaringer for å gjøre kurset best mulig, sier sjefingeniør Tor-Sverre Thomassen fra vegvesenets byggherreseksjon som leder kurset.

 

Nye krav til opplæring

Bakgrunnen er de nye kravene som er satt til opplæring i driftskontraktene til Statens vegvesen f.o.m høsten 2012. Alle som jobber med vinterdrift skal gjennomgå et kurs på 35 timer med både teoretisk og praktisk opplæring. Her inngår brøyting, strøing og andre vinterarbeider og litt meteorologi for å kunne utnytte bedre de hjelpemidlene som finnes for overvåking og bruk av værprognoser.

Vegvesenet tar seg av den teoretiske opplæringen om strategier, sikkerhet, standardkrav, metoder og utstyr mens entreprenørene tar seg av den praktiske opplæringen på utstyr som brukes i kontrakten. Opplæringen skal gi driftsledere og operatører nødvendige teoretiske og praktiske kunnskaper for å planlegge og gjennomføre vinterdriften på en god måte. Dette er viktig både for å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet og for å unngå feil bruk av salt.

 

1200 vinteroperatører

Høsten 2012 starter 20 nye kontrakter med ca 1200 vinteroperatører.

Det skal arrangeres lokale kurs for hver kontrakt (1-2 kurs avhengig av antallet operatører) rundt i hele landet i perioden september – oktober før vinteren starter.

-Dette er en svær oppgave som forutsetter et godt samarbeid med entreprenørbransjen og utstyrsleverandører. Det vil ta 5 år å få gjennomført kurs i alle kontraktene, og i denne perioden vil det også være behov for å videreutvikle kursopplegget. På sikt vil det bli vurdert om kursene kan gjennomføres av andre aktører, for eksempel skoleverk, konsulenter eller entreprenørene selv, forteller Thomassen.

 

Forsiden akkurat nå