To  forberedende entrepriser skal lyses ut før selve hovedentreprisen av E18 Vestkorridoren starter.
To forberedende entrepriser skal lyses ut før selve hovedentreprisen av E18 Vestkorridoren starter. (Bilde: Statens Vegvesen)

E18 Vestkorridoren:

På fredag ble prosjektet vedtatt i Stortinget - nå lyses første kontrakt ut

Statens vegvesen er startklare, og lyser entreprisen for de forberedende arbeidene på Ramstadsletta nå ut. Kontrakten er en utførelsesentreprise.

Entreprisen er den første av to entrepriser med forberedende arbeider før selve hovedutbyggingen av E18 Vestkorridoren starter. Den andre entreprisen med forberedende arbeider på Strand lyses ut i løpet av høsten 2020.

Les også

Oppstart allerede i vinter

Med utlysning i slutten av juni 2020 planlegger prosjektet å inngå denne kontrakten i november 2020. Planlagt oppstart av anleggsarbeidene er vinteren 2020/2021.

– Dette er en forberedende entreprise som i hovedsak består av rivearbeider, boring av VA-ledning og bygging av støttemur (rørspunt) mot jernbanen. Entreprisen skal gjøre klart til arbeidene med Høviktunnelen som kommer etterpå, forteller byggeleder Katinka Stenstad.

Arbeidene vil pågå i vel et år. Arbeidene med rørspunt krever stans i togtrafikken vest for Høvik stasjon, så det vil foregå arbeider hele neste sommer.

Les også

Forutsetter enighet om lånegaranti

Stortinget godkjente bompengeproposisjon 38 S fredag 19. juni. Utlysningen av dette oppdraget forutsetter enighet om lokal lånegaranti. 

Samtidig lyser vi ut oppdrag på setningsmålinger av bygninger og konstruksjoner i området for første utbyggingsetappe av E18 Vestkorridoren.

Konsekvenser av justering av byggeplan som ble vedtatt i Stortinget utredes for de øvrige entrepriser i løpet av sommeren. Dette gjelder også grunnerverv, regulering og omregulering.

Les også

Forsiden akkurat nå