Her skulle man ikke begynne arbeidet med gang/sykkelveg før i 2022, i følge prioriteringslisten til Akershus fylkeskommune. Sørum kommune løser problemet med forskuttering.
Her skulle man ikke begynne arbeidet med gang/sykkelveg før i 2022, i følge prioriteringslisten til Akershus fylkeskommune. Sørum kommune løser problemet med forskuttering. ( Anders Haakonsen)

Øynebråten vant promilleoppgjør

1,7 promille skilte de to laveste anbudene på en gang/sykkelveg i Romerike. Kontrollregningen førte ikke til korreksjoner, og jobben gikk til Øynebråten Anleggsteknikk fra Gol.

Kontrakten ble underskrevet kl. 12 i dag. Den har en verdi på 24 735 225 kroner.
Isachsen ville ha 42 219 kroner mer.

Gang/sykkelvegen er 1,4 km lang. Den skal følge fylkesveg 171 øst for Sørumsand, som er kommunesenter i Sørum. På ca. halvparten av strekningen skal den gå et stykke fra kjørebanen. Her skal den krysse under Kongsvingerbanen i kulvert.

Byggeleder Dan-Erik Bomban håper at arbeidet kommer i gang så fort som mulig. Innen 19. mai må alt være klart til å skyve kulverten på plass. Da starter en togfri helg på Kongsvingerbanen.

I løpet av august neste år skal gang/sykkelvegen være klar til bruk.

Sørum kommune forskutterer alle utgifter i forbindelse med utbyggingen. Årsaken er at prosjektet ikke skulle vært igangsatt før i 2022 i følge fylkeskommunens planer.

Utgiftene blir senere tilbakebetalt av fylkeskommunen og av private utbyggere av to planlagte boligfelt nær gang/sykkelvegen. Tilrettelegging for myke trafikanter er en forutsetning for at de to feltene kan bygges ut.

Forsiden akkurat nå