Mye rart skal skje om ikke Peab får kontrakten på bygging av tre gang/sykkel-vegbruer i Trondheim. (Foto: Peab)
Mye rart skal skje om ikke Peab får kontrakten på bygging av tre gang/sykkel-vegbruer i Trondheim. (Foto: Peab) (Bilde: Alen Cordic)

Overlegen ledelse til Peab

Peab har en ledelse på over 18 prosent i kampen om en kontrakt i Trondheim. Anbudet fra Peab, som er på 34,41 millioner kroner, gjelder bygging av tre gang/sykkel-vegbruer.

De øvrige anbyderne er NCC (40,76 mill.), BetongPartner fra Rauma (42,35 mill.), Teknobygg Anlegg fra Trondheim (42,49 mill.) og Søbstad fra Trondheim (47,01 mill.).

Arbeidet skal utføres i bydelen Heimdal sør for Trondheim sentrum. De tre bruene har lengder på 130, 52,5 og 25 meter. Den lengste brua får fem spenn. Et 34 meter langt midtspenn mellom to 28 meter lange sidespenn. Endespennene blir 16 og 24 meter lange.

Den nest lengste brua får to spenn på ca. 20 meter og et spenn på 125 meter. Den korteste får bare ett spenn.

Den lengste brua får en føringsbredde på fem meter. De andre bruene er to meter smalere.

I tillegg til brubyggingen omfatter oppdraget av til sammen ca. 550 meter tilstøtende gang/sykkelveg, omlegging av VA-ledninger, legging av drens- og overvannsledninger, opparbeiding av sideterrenget, etablering av belysningsanlegg og riving av en betongtrapp på 50 kvm..

Prosjektet inngår i Miljøpakken som er finansiert av bompenger og statlige midler.

Forsiden akkurat nå