Fra åpningen av Ryfasttunnelen 30. desember 2019.
Fra åpningen av Ryfasttunnelen 30. desember 2019. (Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen)

Over et år forsinket: 1. februar er det bompengestart for Ryfast

Da begynner det endelig å bli inntekter for prosjektet.

– En av forutsetningene for Ryfastprosjektet, i likhet med alle andre bompengeprosjekter, var at det skulle være bompenger fra starten av. Statens vegvesen har jobbet iherdig sammen med den nye entreprenøren for å få ferdigstilt alt som må på plass. Det er viktig for prosjektet at innbetalingen starter nå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra departementet.

Det økonomiske tapet på grunn av de manglende bompengene er tidligere anslått til 27 millioner kroner i måneden.

Les også

Gratis i et år

Det har vært gratis å kjøre gjennom de to tunnelene i Ryfast siden åpningene for om lag ett år siden. Årsaken var at entreprenøren hadde problemer med å levere det tekniske utstyret, og kontrakten ble hevet. Statens vegvesen har jobbet sammen med en ny entreprenør for å få på plass utstyret. Dette er nå installert og bompengeinnkrevingen starter opp i begge tunnelene 1. februar 2021, heter det i meldingen.

– Bompengetakstene vil være lavere enn vanlig i slike veiprosjekter. Dette er i tråd med ønskene fra lokale myndigheter. Takstene skal bli vurdert på nytt i februar 2022, ett år etter at innkrevingen er i gang, sier samferdselsministeren i meldingen.

Utgifter som bompengeselskapet har fått i forbindelse med denne utsettelsen dekkes av staten. Samferdselsdepartementet kommer tilbake til Stortinget med oversikten over hvor mye penger det er snakk om.

Ryfylketunnelen er den lengste tunnelen i prosjektet. Den åpnet 30. desember 2019. Da Hundvågtunnelen stod ferdig, åpnet samferdselsminister offisielt hele Ryfast 22. april 2020. Dette var verdens første digitale veiåpning.

Les også

Forsiden akkurat nå