NYHETER

Over 20 nye store vegprosjekter i 2013

Tolv større, nye prosjekter får i 2013 statlige midler til anleggsstart eller forberedende arbeider. I tillegg er det lagt til grunn bompenger til anleggsstart eller forberedende arbeider på ytterligere ni nye, større prosjekter.

8. okt. 2012 - 10:44

- Neste år kan det dermed bli oppstart av om lag 20 nye, større vegprosjekter, sier samferdselsministeren.

 

De største vegprosjektene

For 2013 er det prioritert statlige bidrag til anleggstart eller forberedende arbeid på følgende nye, større prosjekter på riksvegnettet, alle med kostnadsoverslag over 100 millioner kroner:

 • E39 Eiganestunnelen i Rogaland (forutsetter bompengefinansiering)
 • E39 Dregebø – Grytås og Birkeland – Sande N, Sogn og Fjordane
 • E39 Svegatjørn – Rådal, Hordaland (forutsetter bompengefinansiering)
 • E134 Damåsen – Saggrenda i Buskerud (forutsetter bompengefinansiering)
 • E134 Gvammen – Århus, Telemark
 • Riksveg 5 Loftesnesbrua i Sogn og Fjordane
 • E6 Oppdal sentrum, Sør-Trøndelag
 • E6 Kråkmofjellet, Nordland
 • E8 Riksgrensa – Skibotn, Troms
 • E105 Elvenes – Hesseng, Finnmark
 • E16 Varpe bru – Smedalsosen i Sogn og Fjordane
 • E6 Halselv – Sandelv – Møllnes i Finnmark

 

 

Tre bypakker

I tillegg er det - innenfor vedtatte ”bypakker” - lagt til grunn bompenger til anleggsstart eller forberedende arbeid på disse nye, større riksvegprosjekter i 2013 (over 100 millioner kroner):

 • Riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund, Akershus
 • E18 Ombygging ved Høvik stasjon, Akershus
 • E16 Sandvika – Wøyen

 

Andre prosjekter "på gang"

For flere større prosjekter pågår det utgredning og ekstern kvalitetssikring. Regjeringa vil vurdere disse prosjektene nærmere og vil deretter komme tilbake til Stortinget . Det er foreløpig lagt til grunn bompenger på disse prosjektene, med forbehold om tilslutning fra Stortinget til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging:

 • E18 Knapstad – Akershus grense, Østfold
 • E18 Bommestad – Sky i Vestfold
 • E134 Stordalstunnelen, Hordaland
 • E6 Ringebu – Otta, strekninga Frya – Sjoa, Oppland
 • Riksveg 4 Gran – Jaren, medrekna Lygna sør, Oppland
 • E6 Helgeland i Nordland, første etappe

 

Og disse bypakkene kommer kanskje

I 2013 tar departementet og sikte på å vurdere bompengeproposisjon for disse bypakkene:

 • Miljøpakke Trondheim, fase 2, Sør-Trøndelag
 • Bypakke Bodø, Nordland
 • Vegpakke Harstad, Troms
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.