Her kan det være trangt om plassen i rushtiden. I november neste år  blir det mye bedre.
Her kan det være trangt om plassen i rushtiden. I november neste år blir det mye bedre. (Bilde: Anders Haakonsen)

ØVB leder i Oslo

Oddernestunnelen og Baneheitunnelen skal få en standard som tilfredsstiller tunnelforskriften. Begge inngår i E18 i Kristiansand. Entreprenørene kan regne helt til 20. oktober.

Det aller meste av arbeidet skal utføres som totalentreprise. Det er den viktigste årsaken til at anbudsfristen er så romslig.

Tunnelene er hverken gamle eller lange. Begge ble åpnet i begynnelsen av dette århundret, ingen av dem er lengre enn 1 100 meter. Jobben blir likevel stor. Årsdøgntrafikken ligger rundt 50 000 i begge.

Oppdraget omfatter ikke bare  arbeid som angår tunnelforskriften. Det skal også utføres stabilitetssikring og vann- og frostsikring.

Fordi det er en totalentreprise er ikke hovedmengdene klare, men trafikkmengden betyr høye krav til sikkerhetsutrustningen. Den betyr også at tunnelene har to løp. Mens arbeidet pågår, blir et løp stengt. Oppgraderingen blir en tidkrevende prosess. Den blir ikke ferdig før i mai 2018.

Baneheiatunnelen ble åpnet i 2001. Den er 785 meter lang. Mellom tunnelen og vegnettet i Kristiansand sentrum er det fire ramper.

Oddernestunnelen ble åpnet i 2004. Det er en  betongtunnel støpt i løsmasser. Lengden er 1 049 meter. Det finnes over 200 fjelltunneler her i landet som er lengre, men den er likevel Norges lengste løsmassetunnel.

Forsiden akkurat nå