Enkelte steder skal veien forskyves sideveis på grunn av bebyggelse.
Enkelte steder skal veien forskyves sideveis på grunn av bebyggelse. (Foto: Statens vegvesen)

Oslofjordforbindelsen: Fire vil bygge den nye gang- og sykkelveien i Frogn

Hvem har gitt lavest pris? Her er det tilbud med to konvolutter. Så ingen vet. 

I dag var det tilbudsfrist for oppdraget med å bygge gang- og sykkelvei langs fylkesvei 1390 Osloveien.

Kontrakten er en del av byggetrinn 2 for E134 Oslofjordforbindelsen, og skal sikre et tilbud for gående og syklende i Frogn kommune.

Disse fire har meldt seg på i konkurransen om å bygge gang- og sykkelveien:

  • Brødrene Dokken
  • Isachsen Anlegg
  • Morgedal Entreprenør
  • Park & Anlegg

Konkurransen er en innlevering med to konvolutter. Byggherren skal først evaluere innholdet i tilbudene i konvolutt 1 før konvolutt 2 med selve pristilbudene åpnes.

Oversiktskart E134 med omkjøringsrute. Gang- og sykkelveg vist med prikket linje, blå for eksisterende, rød for planlagt. Veinumrene er gamle. Illustrasjon: Statens vegvesen

I tillegg til prisen, er det to kriterier som spiller inn og gir fradrag i konkurransesummen og dermed i rangeringen av tilbyderne:

  • Gjennomføring
  • Ivaretakelse av HMS og miljø/klima

Og disse to elementene skal altså Vegvesenet gjøre seg opp en mening om før pristilbudene åpnes.

Les også

Forsiden akkurat nå