Oslo søker noen som kan holde gate- og veilys i drift i opptil seks år
(Foto: Vidar Ruud/NTB)

Oslo søker noen som kan holde gate- og veilys i drift i opptil seks år

Byen har noe sånt som 62.500 belysningspunkter utendørs.

I den nye konkurransen 128-BYM-2022 Drift av kommunal belysning og elanlegg er Bymiljøetaten i Oslo kommune ute etter noen som kan sørge for følgende: «Sikre en forsvarlig drift og en effektiv feil- og avviksretting i kommunens lysanlegg. Anskaffelsen skal sikre at lysanleggene opprettholdes forskriftsmessige og trygge, og tilfredsstiller innbyggernes forventning om at utendørs belysning virker til enhver tid.»

Det handler om drift av utendørs belysning for gater, veier, parker, lysløyper og idrettsanlegg som forvaltes av Bymiljøetaten. Kontraktsarbeidet skal også dekke drift av kommunale el-installasjoner. Utbedringer etter pålegg fra tilsynssaker inngår også.

Entreprenøren skal kunne levere fundament, kabler, jordledninger, stolper og master samt el-skap om det er nødvendig.

Lysanleggene i Oslo ser omtrent slik ut (cirkatall):

  • 62.500 belysningspunkter
  • 950 tennskap, eventskap og fordeling
  • 5500 koblingsskap
  • 810 kilometer luftledningsnett
  • 1180 kilometer kabelnett

Dessuten har kommunen rundt 110 kilometer med belyste skiløyper og flere belyste skianlegg. Og omkring 110 idrettsanlegg og 50 arrangementsskap for forsyning til forskjellige arrangementer.

Kontrakten omfatter også feil og avviksretting av lys og skilt for sanntidsinformasjon i noen leskur for buss og trikk.

Kontraktsperioden er er oppgitt til fire år fra kontraktsignering. Kommunen har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil to år på uendrede vilkår.

Et av kvalifikasjonskravene i konkurransegrunnlaget: Leverandøren skal ha erfaring med drift av anlegg med minimum 10.000 lampepunkter eller mer i trafikkerte gater og veier i storbyregioner.

Tilbudene som kommer inn vil bli vektet slik:

  • Pris: 40 %
  • Kvalitet: 30 %
  • Miljø: 30 %

Tilbudsfrist er 24. april.

Les også

Forsiden akkurat nå