Det kan bli fem småoppdrag på inntil 60 millioner kroner bare i 2020 i denne kontrakten. (Illustrasjonsfoto)
Det kan bli fem småoppdrag på inntil 60 millioner kroner bare i 2020 i denne kontrakten. (Illustrasjonsfoto) (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Inntil 8 skal konkurrere om jobbene

Vegvesenet trenger hjelp til små veioppdrag for inntil 60 mill i år

Her kan det bli litt av hvert å gjøre: En liten rammeavtale som kan passe for mange entreprenører.

Hensikten med rammeavtalen som Vegvesenet lyser ut nå: Inntil åtte entreprenører blir plukket ut til å være med i minikonkurranser om flere mindre oppdrag – vesentlig i Oslo med omegn.

Ola Robøle i Statens vegvesen Foto: Bjørn Olav Amundsen

– Det er tredje gangen vi lyser denne konkurransen. Første gang var i 2014 med to opsjonsår. Deretter ble den lyst ut for ett år i 2019, sier byggeleder Ola Robøle i Vegvesenet til Veier24.

– Responsen har vært god tidligere. Nå dekker kontrakten et større geografisk område, så kanskje noen nye firmaer er interessert? Jeg har god tro på at vi får en del tilbud, forteller Robøle.

Les også

Det kan bli nesten fire år i alt

Rammeavtalen gjelder formelt mindre anleggsarbeider på riksveiene i Oslo og deler av Viken (gamle Akershus og nedre Buskerud) for deler av 2020 og hele 2021. Vegvesenet har opsjon på 1+1 år. Startdato er satt til 1. april i år.

Statens vegvesen akter å inngå avtale med inntil åtte entreprenører. Hvert enkelt oppdrag blir så tildelt etter en minikonkurranse blant de som har avtalen på plass.

Noen eksempler på oppdragene som kan inngå i avtalen: Fortau, veilys, bussholdeplasser, gang- og sykkelveier, kollektivfelt, rundkjøringer, støyskjermer og støttemurer i granitt og betong. Arbeidene kan både nyanlegg og oppgradering av eksisterende anlegg.

Det er satt en beløpsgrense pr. oppdrag til maksimum 25 millioner kroner. Omfanget for 2020 er stipulert til 60 millioner kroner fordelt på anslagsvis fem oppdrag. Bevilgningene avgjør om det blir flere oppdrag.

Mesteparten av arbeidene skal skje i Oslo-området. Teknisk grunnlag kan være både tegnings- og modellbaserte løsninger.

Vegvesenet arrangerer tilbudskonferanse i Oslo for denne konkurransen den 17. februar.

Frist for å gi tilbud: 6. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå