Vaktmesterkompaniet har hatt hovedasfalteringen av Oslo-gatene de siste årene
Vaktmesterkompaniet har hatt hovedasfalteringen av Oslo-gatene de siste årene (Bilde: Vaktmesterkompaniet)

Oslo lyser ut asfaltoppdrag for neste år verdt 65 millioner kroner

Oslo har dermed samme budsjett som inneværende år for reasfaltering av hovedstadens  veier og gater.

Oppdraget som nå er lyst ut består av reasfaltering av veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier og utvalgte parkeringsplasser, samt alle nødvendige forarbeider i tilknytning til dette.

Det foreligger forslag til hvor arbeidet er planlagt utført i 2021.

Legging av rød asfalt i sykkelfelt/sykkelbokser inngår i oppdraget. Beskrivelsen av formål og omfang er ifølge utlysingen ikke uttømmende.

Les også

Ved kunngjøring av konkurransen oppgis budsjettet til å  være på ca 65 millioner kroner. Men Oslo kommune eventuelle forbeholder seg retten til å endre mengdene ved endringer i bevilgninger. Det opplyses at det foreløpig ikke er kjennskap til eventuelle endringer i bevilgninger i asfaltbudsjettet for 2021.

Det opplyses også at kontrakten ikke er eksklusiv og oppdragsgiver forbeholder seg retten til å benytte andre kontrakter for utførelse av arbeider dersom det anses hensiktsmessig.

Frist for asfaltentreprenører å gi tilbud på jobben er satt til 9. februar.

Les også

Forsiden akkurat nå