Oslo kommune har lyst ut jobben med å asfaltere kommunale veier og gater i 2020.
Oslo kommune har lyst ut jobben med å asfaltere kommunale veier og gater i 2020. (Illustrasjonsfoto: Vaktmesterkompaniet)

Oslo skal asfaltere 53 veier og gater

Oslo lyser ut asfaltkontrakt for inntil 65 millioner for 2020

Interesserte kan begynne å regne på den kommunale Oslo-kontrakten .

Bymiljøetaten lyser nå ut Oslos kommunale asfaltkontrakt for 2020. Budsjettet er på rundt 65 millioner kroner.

I 2019 var det Vaktmesterkompaniet som fikk kontrakten, og de to årene før det igjen var det Veidekke som hadde oppdraget.

Det er snakk om reasfaltering av veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier og utvalgte parkeringsplasser, samt alle nødvendige forarbeider. Legging av rød asfalt i sykkelfelt/sykkelbokser inngår i oppdraget.

Ifølge utlysingen vil oppdragsgiver prioritere tiltak for syklister samt hovedveier/samleveier innenfor det ordinære budsjettets volum.

Budsjettet er altså på cirka 65 millioner kroner, men kommunen forbeholder seg retten til å justere mengdene ved eventuelle endringer i bevilgningene.

Startdato er satt til 14. april 2020, og kontrakten varer ut året.

Bymiljøetaten planlegger å legge ny asfalt på hele eller deler av følgende antall gater og veier i Oslo:

  • I driftsområde vest: 13
  • Øst: 12
  • Sentrum: 17
  • Nord: 11

Rød asfalt i sykkelfelt skal legges i hele eller deler av følgende antall gater og veier:

  • Nord: 2
  • Sentrum: 12
  • Vest: 3
  • Øst: 4

Frist for å gi tilbud er 10. februar 2020.

 

Forsiden akkurat nå