Modell av ny vei og turvei i Sørkedalsveien i Oslo.
Modell av ny vei og turvei i Sørkedalsveien i Oslo. (Illustrasjon: Bymiljøetaten/Oslo kommune)

Oslo kommune utvider en del av Sørkedalsveien

Veien skal utvides, turveien skal flyttes østover og alléen skal reetableres.

Bymiljøetaten i Oslo har lyst ut en konkurranse for oppgradering av vei og turvei i Sørkedalsveien, fra Peder Ankers plass og rundt 300 meter nordover.

Veien skal utvides fra rundt fem til 6,5 meter, turveien skal flyttes østover og alléen skal reetableres - i tillegg til at de såkalte kulturhistoriske kvalitetene i området skal ivaretas, som det heter i utlysingen.

Peder Ankers plass, slik det ser ut nordover langs Sørkedalsveien. Foto: Google Maps

Her er det stor trafikk i helgene, siden Sørkedalsveien er hovedvei til flere store utfartssteder i marka.

Trafikkavviklingen i anleggsperioden skal ta hensyn til myke trafikanter på sykkel og rulleski, samt framkommeligheten for buss og anleggstrafikk.

Trærne som skal plantes anskaffes gjennom Bymiljøetatens planteskole og er ikke del av denne anskaffelsen.

Det ligger fredede kulturminner i området, og de skal entreprenøren ta vare på gjennom byggeperioden.

Prosjektet omfatter også tre år med såkalt etableringsskjøtsel for grøntarbeider.

Kontraktsarbeidet skal være ferdig 1. desember 2022. Som en delfrist skal slitelaget i Sørkedalsveien være ferdig asfaltert 15. juli.

Tilbudsbefaring holdes 5. januar, og tilbudsfrist er 21. januar.

Les også

Forsiden akkurat nå