Arbeidene med oppgraderingen går hele døgnet hele uka på Sjølyst- og Bygdølokket.
Arbeidene med oppgraderingen går hele døgnet hele uka på Sjølyst- og Bygdølokket. (Foto: Espen Børresen Statens vegvesen)

Oslo: Fortsatt krevende på E18 ved Sjølyst

Det er tidvis kø, kork og kaos ved Bygdølokket og Sjølystlokket på E18 i Oslo. Og det blir nok litt verre før det blir bedre igjen, sier Statens vegvesen.

Hver dag kjører om lag 78.000 kjøretøy gjennom de to tunnel-lokkene på E18 – en av Norges mest trafikkerte veier inn og ut av Oslos vestside. Trafikkomleggingen skjer som en følge av et omfattende oppgraderingsarbeider, som pågår døgnkontinuerlig, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Roser sjåførene

 – Alle som ferdes i området og gjennom anleggsområdet har merket trafikkomleggingen godt. Men det går faktiske bedre enn forventet. Bilistene er flinke til å ta hensyn, følge skilting og tilpasse farten etter forholdene, oppsummerer byggeleder Øyvind Sæther etter to uker med trafikkomlegging.

Rehabiliteringsarbeidene pågår døgnet rundt for å gjøre ulempene for trafikanter, andre reisende og naboer så få og korte som mulig.

Riktignok sliter prosjektet med privatbiler som på tross av forbud-skilting bruker pårampen fra Skøyen opp på E18 inngående. Denne er åpen kun for busser, men snart kommer en egen bussbom som skal løse dette.

Forventet å bli verre før det blir bedre

Selv om det meste går som planlagt frykter Øyvind Sæther at det blir litt verre før det blir bedre igjen.

 – Snart – kanskje allerede denne uka – tar pendletrafikken seg opp igjen. Sammen med økt næringstransport regner vi med at dette betyr økt trafikk på morgen og ettermiddag. Det vil trolig bety lengre køer i de tradisjonelle rushtidene, sier byggelederen.

Kartoversikt som viser hvor arbeidene på E18 pågår Bilde: Statens vegvesen

Men Vegvesenet håper at åpninger av flere kjørefelt skal hjelpe på etter hvert.

- Går alt etter planen så åpner vi ett ekstra kjørefelt i vestgående retning tidlig i august. Trolig rundt månedsskiftet åpner vi også ett ekstra i østgående, slik at begge retninger har trafikk i to kjørefelt. Det betyr en økning i kapasitet og bedret fremkommelighet til tross for fortsatt innsnevringer og nedsatt hastighet gjennom anleggsområdet, sier Øyvind Sæther i Vegvesenet.

Oppfordrer til å reise kollektivt

Statens vegvesen oppfordrer alle som bruker strekningen og som kan å la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå – om mulig. Må du kjøre, er skiltet omkjøring via Ring 3 fornuftig.

Forsiden akkurat nå