Det ligger an til betydelig mindre inntekter fra bompenger enn ventet i Oslo og Akershus. Bildet - og bomtakstene - er fra 2017.
Det ligger an til betydelig mindre inntekter fra bompenger enn ventet i Oslo og Akershus. Bildet - og bomtakstene - er fra 2017. (Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix)

Nye bommer

Oslo-bommer skal finansiere E16-bygging. Men bominntektene faller med 400 mill

40 prosent av bompasseringene er gratispasseringer etter innføringen av nytt bomsystem. Det skaper problemer for Oslopakke 3.

Bompengeinntektene i Oslo og Akershus kan bli betydelig lavere i år enn beregnet. Det kan få følger for kollektivsatsing og veiutbygging.

handlingsprogrammet til Oslopakke 3 , som er en plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, er målet å få inn 3,6 milliarder kroner i bompenger i år.

Nå kan det ligge an til at inntektene blir betydelig lavere enn ventet, skriver NRK.

– Slik det ser ut nå så blir bompengebidraget nærmere 400 millioner lavere, sier finansdirektør og fungerende administrerende direktør Magne Liestøl Larsen i bompengeselskapet Fjellinjen, som er eid av Oslo og Akershus.

Tall fra Fjellinjen viser at det er like mye trafikk i år som i fjor. Grunnen til at inntektene har falt er at antallet fritakspasseringer har økt kraftig etter innføringen av nye bomstasjoner og takster 1. juni. Tidligere utgjorde fritakspasseringene rundt 4 prosent, mens de nå utgjør 40 prosent.

Les også

Fritakspasseringer er gratispasseringer som følge av regelen om at man bare skal betale for én passering i timen i samme sone, og at6 man har et tak på antall betalte passeringer per måned.

Fornebubanen, sentrumstunnel for T-bane, ombygging av Majorstuen stasjon, modernisering av trikkenettet, E16-utbygging mellom Sandvika og Wøyen, Riksvei 4-utbygging mellom Kjul og Rotnes, og kollektivløsninger i Nedre Romerike er noe av det som skal finansieres av bompengeinntekter.

Avtroppende fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), som har sittet i styringsgruppen for Oslopakke 3, mener det er krevende når det mangler såpass mye penger.

– Jeg tror vi er nødt til å se på porteføljen og se på hva vi kan gjøre med de prosjektene vi ønsker å sette i gang, når vi skal sette i gang dem, og om de skal settes i gang slik det er forutsatt tidligere eller om man skal justere seg ned, sier Solli.

Les også

Forsiden akkurat nå