Adm. dir. Kjetil Nesset (t.h.) og produksjonsdirektør Henning Andre Melle.
Adm. dir. Kjetil Nesset (t.h.) og produksjonsdirektør Henning Andre Melle.

Ørsta investerer stort i ny produksjon

Vik Ørsta AS skal gjennomføre et investeringsprogram på 23,5 millioner kroner i 2014. Investeringene vil gi en ny automatisering av produksjonen i Ørsta og i Vik i Sogn og vil bidra til styrkt konkurransekraft.

Dette er en del av et større investeringsprogram og investeringene skal gjennomføres over 18 måneder. Styret har godkjent første del av investeringsprogrammet.

- Det er svært positivt at eigarane våre har så stor tru på Vik Ørsta at dei vel å investere vidare i norsk industri, sier adm. dir. Kjetil Nesset.

 

Tidlig ute med automatisering

Vik Ørsta var tidlig ute både med laserteknikk og automatiserte produksjonslinjer med roboter. Første platelaseren ble tatt i bruk på midten av 1990-talet og var da en teknisk revolusjon i norsk industri.

- Vik Ørsta har fortsatt stort potensiale i å automatisere produksjonen. Automatisering er spesielt viktig pga. generell høy kostnadsutvikling for norsk industri, sier Nesset. Han legger vekt på at produksjonen vil bli mer fleksibel og kostnadseffektiv og at skreddarsøm i små seriar blir mer lønnsomt. Denne kapasitetsutvidelsen vil også i større grad gi muleghet for salg til annen industri i området. HMS, logistikk og kvalitet er stikkord for dette store investeringsprogrammet.

 

Omfattene robotisering



Produksjonsdirektør Henning Andre Melle gir noen eksempler på hvilke nye maskiner og utstyr som blir å finne i fabrikkene i Vik og Ørsta for framtiden:



● Fabrikken i Vik i Sogn står framfor store forbetringer og vil bli betydeleg robotisert og automatisert. Produksjonssjefen peker spesielt på to store investeringer: En robotisert knekke og en universalrobot for sveising og håndtering av materiale.



● I Skorgeura i Ørsta vil de få en egen produksjonslinje for koniske lysmaster, ny lakkboks i pulverlakkanlegget, forbedringar i varmforsinkingsanlegget og en robotisert produksjonslinje for montering av lysmastfundament.



● Til fabrikken i Hovden vil det bli investert i en ny og effektiv laser for skjæring av rør og profiler, robotisert produksjonslinje og kuleslynge for rensing av overflater.

 

- Investeringsprogrammet vårt inneholder et viktig HMS-aspekt i forhold til ergonomi, arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi vil øke kapasiteten og gi grunnlag for fortsatt vekst. I tillegg får vi en generell kvalitetsheving av produktene våre, oppsummerer adm. dir. Kjetil Nesset.



 

 

 

 

 

Forsiden akkurat nå