Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.  Foto: Difi
Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi. Foto: Difi

-OPS kan gi gevinst

Offentlig privat samarbeid (OPS) kan gi høyere kvalitet og innovasjon i bygge- og anleggsprosjekter. OPS krever imidlertid at forutsetningene ligger til rette for det. Dette går frem av en ny veileder fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). 

OPS er et partnerskap mellom offentlige virksomheter og private aktører. OPS-selskapet utfører prosjektering og tar ansvar for bygging, finansiering, drift og vedlikehold i en definert periode.

– OPS bør gjelde et nytt bygg eller nytt anlegg. Årsaken er at risiko oftest er mer oversiktlig og lettere å avdekke ved nybygg, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.

Han mener at OPS kan spille en viktig rolle for å stimulere til innovasjon fordi leverandøren ofte har mer kunnskap om nye løsninger enn byggherren. OPS-selskapet betaler kostnader til drift og vedlikehold i en lengre periode. Dette gir incentiver til å finne gode løsninger for driften.

 

Velferd

Hovedmålet med OPS er bedre kvalitet og lavere kostnader. Dette kan gi bedre tjenesteyting for skattebetalernes penger.

– Offentlig privat samarbeid er et godt virkemiddel for å løse flere velferdsoppgaver. Det kan gi god kvalitet til riktig pris. Det er derfor positivt at Difi har laget en veileder, sier næringsminister Monica Mæland.

 

Livssykluskostnader

Beregning av livssykluskostnader (LCC) er en viktig forutsetning for å gjøre gode anskaffelser i et bygge- eller anleggsprosjekt. 

– LCC gir riktig kvalitet ut fra brukerens behov, og er som regel godt ivaretatt ved OPS, sier Dag Strømsnes.

 

Forsiden akkurat nå