NYHETER

Oppstart for "Finnfast" i år

Samferdselsdepartementet gir nå karsignal for "Finnfast". Tunnel- og vegprosjektet som vil binde øyene Finnøy og Talgje sammen med Rennesøy og Finnøy i Rogaland har en prislapp på 747 mill. kroner.

Jarle Skoglund
13. jan. 2006 - 09:15

- ”Finnfast” vil gi folk og næringsliv en bedre forbindelse mellom Rennesøy og Finnøy og fører til at øyene Finnøy og Talgje får et fergefritt vegsamband med Rennesøy og videre til fastlandet. Byggearbeidet kan ta til i 2006 og skal etter planen være ferdig i 2009.

Dette sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete når Regjeringen nå går inn for utbygging av tunnel- og vegprosjektet ”Fastlandsamband til Finnøy i Rogaland, Finnfast”. Regjeringen vil om kort tid legge fram forslag for Stortinget om utbygging og finansiering av riksveg 519 ”Finnfast” med tilknyttning til Talgje.

Prosjektet omfattar bygging av en 5,7 kilometer lang undersjøisk tunnel mellom Hanasand på Rennesøy og Ladstein på Finnøy. I tillegg skal en 1,5 kilometer lang tilknytingsveg i tunnel til Talgje bygges. Utbyggingen er et ferjeavløsingsprosjekt som vil eliminere en ferge som i dag trafikkerer Søndre Finnøy-forbindelsen, mellom Hanasand på Rennesøy og Talgje og Ladstein i Finnøy kommune.

- Utbyggingen vil føre til vesentleg kortere reisetid for trafikanter som skal til og fra øyene Finnøy og Talgje. Pendlerne får kortere reisetid, og det blir dermed lagt til rette for utvidet arbeidsmarked i området. Det nye vegforbindelsen vil ellers være med på å minske avstandskostnadene og –ulempene for næringslivet i området, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.Utbygginga av Finnfast-prosjektet kan etter planen ta til sommaren eller hausten 2006, med sikte på at det nye vegsambandet kan opnast for trafikk i 2009. Byggjekostnadane for prosjektet er 530 millionar 2006-kroner. Når ein tar med finansieringskostnadene, blir dei samla kostnadane 747 millionar kroner 2006-kroner. Finansieringa av Finnfast-prosjektet skal etter planen skje ved bompengar, statlege løyvingar over budsjettet for riksveginvesteringar og ved hjelp av midlar frå ordninga med alternativ bruk av ferjetilskot. Bruken av midlar frå denne ordninga har mellom anna samanheng med innsparing av statlege ferjetilskot ved at ferjesambandet Hanasund - Talgje - Ladstein blir lagt ned som følgje av utbygginga av Finnfast-prosjektet.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.