Fjellskjæringene ligger tett på veikanten flere steder langs riksvei 9. Nå skal fjellet sprenges bort.
Fjellskjæringene ligger tett på veikanten flere steder langs riksvei 9. Nå skal fjellet sprenges bort. (Foto: Statens vegvesen)

Opprusting av riksvei 9 i Agder

Oppdrag utlyst: Sideterrenget flere steder langs riksvei 9 skal gjøres sikrere

På fire strekninger skal skråninger slakes ut og fjellskjæringer sprenges bort.

Sideterrenget langs deler av riksvei 9 gjennom Valle og Bykle kommuner i Agder skal fikses opp, og Statens vegvesen har lyst ut en kontrakt på oppdraget.

Kontrakten omfatter utbedring av sideterreng på følgende partier langs riksvei. 9:
Tre av strekningene ligger i Valle kommune, og utbedringene omfatter både utslaking av veiskråninger til en helling på 1:4, og bortsprenging av fjellskjæringer slik at grøfteprofilen utvides og ny fjellskjæring blir liggende minst 5,5 meter fra veikanten.

En av strekningene ligger i Bykle kommune, og der skal fjellskjæring sprenges, og flyttes lenger vekk fra veikanten. I tillegg skal det fylles ut med sprengt stein på siden av veien på deler av strekningen.

Fristen for å levere tilbud på oppdraget er 10. august, og dato for ferdigstilling er allerede 23. september i år.

Les også

Forsiden akkurat nå