Arbeidene er godt i gang på riksvei 4 mellom Roa og Gran.
Arbeidene er godt i gang på riksvei 4 mellom Roa og Gran. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Oppdrag: Støyskjermer langs riksvei 4 for 20 mill 

Vegvesenet trenger noen til å bygge støyskjermer og utbedre fasader.

Det dreier seg om prosjektet riksvei 4 Roa–Lygna, etappe 2. I denne kontrakten skal det utføres støytiltak langs riksvei 4 på de to strekningene Roa-Gran grense og Sandvold-Amundrud, altså henholdsvis nord for Roa og nord for Jaren.

Her trengs det fasadetiltak (rundt 54 stk.) og nye, lokale støyskjermer (ca 37 stk.). Kontrakten har en anslått verdi på 20 millioner kroner.

Arbeidene på hver eiendom vil variere. Lokale støyskjermer skal bygges frittstående på bakken, og på eksisterende terrasser. Fasadetiltakene vil være bytting av vinduer, tilleggsisolering av yttervegger og montering av lydreduserende veggventiler.

Eiendommene ligger i kommunene Gran og Lunner. Antatt byggetid vil være cirka halvannet år.

Parsellen Roa–Gran grense skal prioriteres først.

Frist for å gi tilbud er 11. mars.

Les også

 

Forsiden akkurat nå