Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Foto: Samferdselsdepartemnetet)

Opp til Nye Veier å få fart på videre utbygging av E39 på Sørlandet

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil ikke foreta seg noe, og overlater til Nye Veier å bestemme tempoet i utbyggingen av E39 på Sørlandet.

Samferdslesministeren akter ikke å ikke blande seg inn i Nye Veiers prioritering  av videre utbygging av E39 på Sørlandet, eller øvrige strekninger innenfor selskapets portefølje.

Det gjør han klart i sitt svar på et skriftlig spørsmål i Stortinget fra stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (FrP), som ville vite om statsåden kan garantere for en  videre fremdrift av veiprosjektet.

– Det har vært en viktig del av Nye Veier-modellen at det er selskapet selv som har ansvaret for å vurdere rekkefølge og prioritering av oppstart av prosjektene som inngår i deres portefølje, innenfor nevnte finansieringsrammer. Jeg ønsker derfor ikke blande meg nærmere inn i Nye Veier AS sitt arbeid med videre prioritering av gjenstående utbyggingsstrekninger på E39 på Sørlandet, skriver samferdslesmiterern i sitt svar.

Forsiden akkurat nå