E39 gjennom går tvers gjenom Bergen. Det er en av vegene som ingår i driftsområdet Stor-Bergen. (Foto: Google)
E39 gjennom går tvers gjenom Bergen. Det er en av vegene som ingår i driftsområdet Stor-Bergen. (Foto: Google)

Opedal kan kan overta i Bergen

Opedal Drift fra Voss ligger an til å overta ansvaret for de fleste riks- og fylkesveger i Bergen og noen nabokommuner de neste fem årene. Et anbud på 525 millioner kroner gir en betryggende ledelse.

Det er Mesta som har driftskontrakten fram til 31. august i år. Mestas anbud på 572,9 mill. holder neppe til fornyet kontrakt.

Tredje og siste anbyder er Risa, som vil ha 654,2 mill. for jobben.

Området går under betegnelsen Stor-Bergen. Det omfatter kommunene Astevoll, Os og Osterøy, pluss det meste av Bergen. Veger i Bergen som ligger vest for Lyderhorntunnelen på riksveg 555 hører ikke til dette området.

I Stor-Bergen er det 123 km riksveg, 557,4 km fylkesveg og 108,9 km gang/sykkelveg.

Den som får kontrakten, får ansvar for drift og vedlikehold av disse vegene fra 1. september i år til 31. august 2020, hvis ikke Vegvesenet benytter opsjonsretten til å forlenge kontrakten med et år.

Forsiden akkurat nå