Bent-Joacim Bentzen (Sp) er fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland.
Bent-Joacim Bentzen (Sp) er fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland. (Foto: Senterpartiet)

Svært skuffet over NTP-forslaget

– Om dette blir regjeringens NTP-forslag, vil det være en katastrofe for Nordland

Fylkesråden for transport og infrastruktur i Nordland er både sint og skuffet over forslaget til Nasjonal Transportplan.

– Transportetatenes prioriteringsforslag til kommende NTP som nylig ble offentliggjort, er trasig lesning. Om dette skulle bli regjeringens forslag, er det en katastrofe, sier fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Forslaget ble lagt ut i forrige uke, og er nå sendt på høring.

– Hålogalandsvegen er i prioriteringsforslaget ikke lenger et bundet prosjekt, og kan forstås slik at det er falt ut. Det er kun fordelt rammer til forberedende arbeider på 578 millioner kroner til et prosjekt som trolig ikke skal bygges. Ellers finner jeg ikke noe mer på dette prosjektet i prioriteringsforslaget fra transportetatene til Nasjonal transportplan, sier Bentzen.

Les også

Nye Veier vil bare flikke

I forslaget ønsker Nye Veier  å bygge ut E6 Fauske til Bognes. På denne strekningen har Statens Vegvesen tidligere beregnet utbedring for Sørfoldtunnelene alene til 9,3 milliarder kroner, men nå ligger det an til et mye mindre prosjekt, frykter Bentzen.

– Nye Veier ser på muligheten til utbedring av Sørfoldtunnelene med en minimumsløsning til 3,2 milliarder kroner. Det vil i praksis si flikking på svært utsatte strekninger og tunneler, mener Bent-Joacim Bentzen.

Les også

Viktige prosjekter er tatt ut

E6 Sørelva - Borkamo, Ulsvågskaret og E10 Nappstraumen - Fiskebøl er i forslaget falt ut av NTP. Om man legger til grunn samme ramme i statsbudsjettet som 2020, vil det for Nordlands del være så godt som ingen nye store prosjekter igjen i siste del av den kommende NTP-perioden 2028-2033.

– Dette er dramatisk. Det som er skremmende, er at dette utgjør virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033 – på oppdrag fra regjeringen. Vi må derfor legge betydelig arbeid i å synliggjøre de enorme behovene for Nordlands del, som tydeligvis ikke er tatt inn i transportetatenes prioriteringer, avslutter Bentzen.

Les også

Forsiden akkurat nå