Fjord1 driver fergestrekningen mellom Verket og Svelvik. Fra 2022 blir det Bastø Fosen.
Fjord1 driver fergestrekningen mellom Verket og Svelvik. Fra 2022 blir det Bastø Fosen. (Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix)

FV 289-319 Svelvik-Verket

Nytt rederi skal drive fergestrekningen Svelvik-Verket

Bastø Fosen fikk den nye kontrakten på Norges korteste bilfergerute.

Overfarten tar ikke mer enn fem minutter for ferga Svelvik–Verket. Den krysser Svelvikstrømmen i Drammensfjorden mellom Svelvik i Vestfold og Verket fergekai i Hurum i Buskerud.

Sambandet drives nå av Fjord1.

Men fra og med 2022 og til og med 2031 er det rederiet Bastø Fosen som skal stå for driften. Selskapet driver fergestrekningen Moss-Horten, og er eid av Torghatten.

Fem rederier hadde levert anbud på Svelvik-Verket da fristen gikk ut 20. mai i år:

Rederi Tilbudssum eks. mva. i kr.
Bastø Fosen 267.954.000
Boreal Sjø 313.312.000
Fjord1 342.820.859
Vidar Hop Skyssbåter 378.320.000 (avvist)
Norled 403.210.000

Laveste tilbyder Bastø Fosen har nå fått tilslaget på den tiårige kontrakten, bekrefter Vegvesenet overfor Veier24 i dag.

Tilbudet fra Vidar Hop Skyssbåter ble avvist med bakgrunn i dette punktet i paragraf 24-8 i Forskrift om offentlige anskaffelser: «Tilbudet inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene eller uklarheter som ikke må anses ubetydelige.»

Fem minutters fergetur

Med 184 meter er fergestrekningen Svelvik-Verket altså Norges korteste. Den har en overfartstid på fem minutter, og blir betjent 39-42 ganger daglig på hverdagene. I 2014 var årsdøgntrafikken 327 kjøretøyer.

Buskerud fylkeskommune er formell oppdragsgiver for fergesambandet Svelvik-Verket.

Oppdragsgiver har opsjon til å forlenge drifts- og kontraktsperioden med inntil 24 måneder.

Forsiden akkurat nå