Riksvei 41 ved Nes i Nissedal.
Riksvei 41 ved Nes i Nissedal. (Foto: Google Maps)

Nytt oppdrag: Seks kilometer av riksvei 41 i Telemark rustes kraftig opp

Entreprenøren kan regne med jobb i to år.

Vegvesenet skal ta et skikkelig tak med seks kilometer av riksvei 41 langs i Nissedal i Telemark. Strekningen Strandråk-Nes har problemer med tele og svikt i bæreevnen.

Veien går langsmed Nisser, og den skal bygges helt ny på hele strekket, med eksisterende fundament og asfalt som en del av den nye veien. Ny vei heves omtrent en halvmeter og forskyves cirka en meter inn mot øst.

Terrenget på innsiden av eksisterende vei har likt ensidig fall mot Nisser hele veien. Massene som skal graves ut her for deler av den nye veien består for det meste av morene og fjell. Det er ikke gjort noen undersøkelser på omfanget av fjell/løsmasser så det vurderes ut fra hvordan det ser ut. Det er et massedepot i linja som har nok kapasitet, og som entreprenøren kan bruke.

Litt om mengdene:

  • Stikkrenner: 72 stk (600-1600 mm)
  • Rekkverk: Ca 5250 meter
  • Asfalt: Ca 35.000 m2
  • Fundamenteringsmasser: Ca 30.000 m3 anbrakt forsterkningslag/fylling
  • Sprengning i skjæring i sidetak til fundamenteringsmasser: Ca 25.000 m3
  • Langsgående grøft for drensledning og trekkerør i hele lengden: Ca 5250 meter. Her må det påregnes en del fjell.
  • Utgravingsmasser: Ca 45.000 m3

Vegvesenet nevner at det i nordenden av anlegget er en del røys som kan være utfordrende. Entreprenøren bør befare for å sørge for rasjonell og sikker plan med riktig pris for arbeidet.

Les også

Krevende trafikkavvikling

Entreprenøren kan holde en kilometer av strekningen på grus, men ellers må det være asfaltert. Det krever en del planlegging av stadig asfaltering. Og det er kun lov med to
lysregulerte strekninger samtidig. Det er også mange kryssende stikkrenner som skal
legges, og det må planlegges nøye ut fra trafikken. ÅDT er ikke mer enn 750, men det er en del helge- og ferietrafikk her. Det er ingen omkjøringsmuligheter.

Sluttdato er satt til 1. juli 2022.

Tilbudskonferanse finner sted på Treungen 11. juni, og frist for å gi tilbud er 30. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå