Saksumsdalsvegen slynger seg oppover på vestsiden av Mjøsa, og byr på fin utsikt mot Lillehammer.
Saksumsdalsvegen slynger seg oppover på vestsiden av Mjøsa, og byr på fin utsikt mot Lillehammer. (Foto: Google Maps)

Nytt oppdrag: Innlandet vil utbedre et par kilometer av denne fylkesveien 

Fylkesvei 2524, og skjent som Saksumdalsvegen, ligger vest for Lillehammer. Her må noe gjøres.

Innlandet fylke har lyst ut en konkurranse om utbedring av fylkesvei 2524 Børkje-Saksum. Som det heter i utlysingen: «Standarden på denne strekningen av fylkesvegen er ikke tilfredsstillende, og det må derfor utføres utbedringstiltak.»

Det dreier seg for det meste om punktvis masseutskifting i veibanen, utskifting av stikkrenner, grøfting og dekkelegging. Dessuten kan det være behov for å få hogd enkelttrær, samt pigging.

Trolige mengder:

  • 100 meter stikkrenner
  • Masseutskifting: 10.000 m2
  • Grøft- og kantrensk: 2500 meter

Entreprenøren kan ikke regne med å kunne starte med anleggsarbeidene før etter vårløsningen.

Oppdraget beregnes å ta fire måneder.

Tilbudsfrist er 19. april.

Forsiden akkurat nå